آیا حق التدریس مشمول مالیات است؟

آیا حق التدریس مشمول مالیات است؟ حق التدریس یکی از مقولاتی است که اشخاص محتلف با آن درگیری دارند.

تمام موسسات دانشگاهها مدارس و تمام بخش های آموزشی مشمول ابن بحث می باشند.

تا سنوات قبل قبل از تغییرات سال ۹۴ این تغییرات وجود نداشت. اما بعد از اصلاحات  باید بدانند آیا این موضوع مشمول میشود یا نه؟

طبق ماده ۸۴ قانون مالیات مستقیم، عناوین زیر مشمول ۱۰٪ مالیات می باشد:

  1. حق المشاوره
  2. حق حضور در جلسات
  3. حق التدریس
  4. حق التحقیق
  5. حق پژوهش

مشمول ۱۰٪ نرخ مشمول مالیات می باشد.

[تعداد:    میانگین: /5]