توابع اکسل در حسابداری

توابع اکسل در حسابداری : اکسل نرم افزار کمکی برای تمام حسابداران است . با کمک این نرم افزار محاسبات راحتتر است.

در کنار آن مدارک منظم و پرونده های بسیاری مرتبی دارید . 

نظم و انضباط کاری بخش بسیار مهمی را در حسابداری تشکیل می دهد.

برای امور مرتبط با کارهای خود استفاده از اکسل بسیار حائز اهمیت است.

برای مثال شما برای محاسبه و ساخت فیش حقوقی نیازمند فرم هستید. اگر در سیستم خود نرم افزار حقوق و دستمزد ندارید با استفاده از اکسل به راحتی انجام دهید.

توابع اکسل در حسابداری

                             توابع اکسل در حسابداری

فرمول های مورد استفاده در اکسل برای حسابداری

فرمول های مورد استفاده به حالت زیر می باشد :

 • GOAL SEEK
 • VLOOK UP / HLOOK UP
 • IF
 • SUM
 • FILTER
 • DATA VALIDATION
 • SORT AND FILTER
 • CHARTS

چه عملیاتی با اکسل قابل اجرا است ؟

برای انجام بسیاری از موارد از اکسل استفاده می شود . دست راست بسیاری از حسابداران نرم افزار اکسل است .

 • فیش حقوقی
 • جدول استهلاک
 • صورت های مالی
 • بهای تمام شده
 • موجودی مواد
 • موجودی کالا
 • محاسبه مالیات حقوق
 • محاسبه اضافه کار
 • تهیه گزارش های ماهانه
 • تهیه صورت سود و زیان
 • لیست کردن سرفصل های حساب
 • لیبل های زونکن
 • سر رسید چک ها
 • تهیه فرمت حسابداری برای مشاغل

آموزش اکسل در شرکت حسابداری

آموزش های ما در سه بخش زیر می باشد :

 • مقدماتی
 • میانی
 • پیشرفته

در حالت مقدماتی مفاهیم اولیه فرمول های ساده آموزش داده می شود . و تلاش می شود که ماربر با تمام بخش ها به خوبی آشنا شود.

در بخش میانی از فرمول های ساده و قابل فهم برای بخش های حسابداری استفاده می شود

در بخش پیشرفته با توجه به فرمول های پیرشفته و مثال های واقعی آموزش داده میشود . کاربرد کامل فرمول ها و نحوه فرمول گذاری را نشان میدهیم.

با توجه به تمام موارد فوق برای انجام بسیاری از کارها و نظم بخشیدن می توانید از اکسل استفاده نمایید.

می توانید طبقه بندی امور خود را در اکسل انجام دهید و برنامه ریزی نمایید .

برای دریافت خدمات و آموزش در ضمینه حسابداری با شرکت حسابداری ما در تماس باشید . میدان فاطمی ۸۸۳۳۴۱۸۲ و ۰۹۱۲۳۲۰۶۷۰۴