ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م

ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م 

 کارشناسان پارساحساب،در این بخش به توضیح ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م میپردازد.

اشخاص حقوقی و حقیقی موضوعماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م موظف به ارائه لیست هستند. تکلیف این مودیان ارائه لیست خریدو هزینه ، فروش پایان هر فصل(۴۵ روز بعد) میباشد.

جرائم ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م

در این بخش به توضیح جرائم مرتبط با ماده ۱۶۹ می پردازیم :

 1.  عدم صدور صورتحساب فروش
 2. عدم درج شماره شماره اقتصادی مودی یا طرف معامله بر روی صورتحسابهای فروش
 3. عدم درج شماره شماره اقتصادی مودی یا طرف معامله بر روی صورتحسابهای خرید
 4. عدم درج شماره اقتصادی مودی بر روی قراردادها اوراق و فرم ها
 5. استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات مودی
 6. استفاده از شماره اقتصادی مودی برای معاملات دیگران
 7. عدم ارائه فهرست معاملات در موعد مقرر

ضریب جرائم ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م

ردیفمصادیق عدم رعایت ضوابطدرصد جریمه
۱ عدم صدور صورتحساب فروش۲%
۲عدم درج شماره شماره اقتصادی مودی یا طرف معامله بر روی صورتحسابهای فروش۲%
۳ عدم درج شماره شماره اقتصادی مودی یا طرف معامله بر روی صورتحسابهای خرید۲%
۴عدم درج شماره اقتصادی مودی بر روی قراردادها اوراق و فرم ها۲%
۵ استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات مودی۲%
۶استفاده از شماره اقتصادی مودی برای معاملات دیگران۲%
۷ عدم ارائه فهرست معاملات در موعد مقرر۱%

چگونه ارائه اطلاعات در ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م

 1. تشکیل پرونده اقتصادی
 2. پیش ثبت نام کد اقتصادی
 3. دریافت نام کاربری و کلمه عبور
 4. سامانه معاملات فصلی (ماده ۱۶۹)
 5. ورود از طریق نام کاربری و کلمه عبور

 

مطابق عکس زیر وارد صفحه میشوید :

ماده 169 مکرر ق.م.م

    ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م

 

زمان رسیدگی ممیز اطلاعیه سازمان را به مودی میدهد. معاملات فصلی در موعد مقرر باید ارسال شود.

برای رسیدگی برگه ای تحت عنوان ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم را سازمان مالیاتی ارائه میدهد.

برای تماس و دریافت مشاوره میتوانید با شماره ۰۹۱۲۳۲۰۶۷۰۴ – ۰۹۱۲۳۳۷۸۰۲۴ تماس حاصل فرمایید.