درآمد پیمانکار

مبنای ارسال درآمد فصلی پیمانکاران چیست؟

فهرست مطالب

/
مبنای ارسال درآمد فصلی پیمانکاران چیست؟ مبنای ارسال درآمد فصل…

چه مواردی جرم مالیاتی محسوب میشود؟

/
چه مواردی جرم مالیاتی محسوب میشود؟ چه مواردی جرم مالیاتی محسوب میشود…
مشمولین مرحله هفتم مالیات ارزش افزوده

مشمولین مرحله هفتم مالیات ارزش افزوده

/
مشمولین مرحله هفتم مالیات ارزش افزوده مشمولین مرحله هفتم مالیات ارزش افزوده ، از تار…
تبصره 2 آیین نامه ماده 169 ق.م.م

تبصره 2 مالیات 169 ق.م.م چیست؟

تبصره 2 مالیات 169 ق.م.م چیست؟ تبصره 2 مالیات 169 ق.م.م چیست…

مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده شرکتها

/
مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده شرکتها مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده شرکتها ، رو…

وظایف مودیان مالیات بر ارزش افزوده؟

/
وظایف مودیان مالیات بر ارزش افزوده؟ شاید برای شما هم پیش آمده است…
جريمه عدم ارائه اظهارنامه

چه مواردی معافیت ارزش افزوده است؟

/
چه مواردی معافیت ارزش افزوده است ؟ از نیمه دوم سال 1387 قوانین…
پایانه فروشگاهی

از قوانین پایانه فروشگاهی چه میدانید؟

/
از قوانین پایانه فروشگاهی چه میدانید؟ از قوانین پایانه فروشگاهی چه میدانید…

ماده ۸۴ ۸۵ ۸۶ مالیات مستقیم

/
ماده ۸۴ ۸۵ ۸۶ مالیات مستقیم جز مواردی است که مرتبط با میزان معافیت …

ماده ۸۳ قانون مالیات مستقیم مزایا

/
ماده ۸۳ قانون مالیات مستقیم مزایا ماده ۸۳ قانون مالیات مستقیم مزایا  ،…

ماده ۸۲ حقوق قانون مالیات مستقیم

/
ماده ۸۲ حقوق قانون مالیات مستقیم ماده ۸۲ حقوق قانون مالیات مستقیم  ،…

تمدید زمان بخشودگی جرائم مالیاتی ۹۸

/
تمدید زمان بخشودگی جرائم مالیاتی ۹۸ تمدید زمان بخشودگی جرائ…

چه صورتجلساتی در شرکتها ثبت میشود؟

/
چه صورتجلساتی در شرکتها ثبت میشود؟ چه صورتجلساتی در شرکتها ثبت میشود…

شرایط تبصره 100 ق.م.م سال 98

/
شرایط تبصره 100 ق.م.م سال 98 شرایط تبصره 100 ق.م.م سال 98 ، یکی از…

مبنای تشخیص مالیات عملکرد سال ۹۸

/
مبنای تشخیص مالیات عملکرد سال ۹۸ مبنای تشخیص مالیات عملکرد سال ۹۸ ، مب…

مهلت ارسال معاملات فصلی پاییز ۹۸

/
مهلت ارسال معاملات فصلی پاییز ۹۸ مهلت ارسال معاملات فصلی پاییز ۹۸ یک…
نحوه فعال سازی صندوق فروشگاهی

چگونه صندوق فروشگاهی را فعال کنیم؟

/
چگونه صندوق فروشگاهی را فعال کنیم؟ چگونه صندوق فروشگاهی را فعال کنیم؟ کاری…
معافیت مالیات حقوق سال 99

معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال99

/
معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال99 معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال99 ، در…

انواع اظهارنامه های مالیات عملکرد چیست؟

/
انواع اظهارنامه های مالیات عملکرد چیست؟ انواع اظهارنامه های م…
چه تراکنش هایی غیر عادی است ؟

چه تراکنش هایی غیر عادی است ؟

/
چه تراکنش هایی غیر عادی است ؟ افزایش میزان فرار مالیاتی سازمان امو…

شرایط جدید بخشودگی جرایم مالیاتی 98

/
شرایط جدید بخشودگی جرایم مالیاتی 98 شرایط جدید بخشودگی جرای…

چطوری رمز پویا صنعت ومعدن بگیرم؟

/
چطوری رمز پویا صنعت ومعدن بگیرم؟ چطوری رمز پویا صنعت ومعدن بگیرم؟  در …

رمز پویا بانک صادرات چگونه است؟

/
رمز پویا بانک صادرات چگونه است؟ رمز پویا بانک صادرات چگونه است؟ …

چگونه رمز پویا بانک شهر بگیریم؟

/
چگونه رمز پویا بانک شهر بگیریم؟ چگونه رمز پویا بانک شهر بگیریم؟ در ر…
چگونه رمز پویا بانک سینا بگیریم؟

چگونه رمز پویا بانک سینا بگیریم؟

/
چگونه رمز پویا بانک سینا بگیریم؟ چگونه رمز پویا بانک سینا بگیریم؟  در …
نحوه دریافت رمز پویا بانک گردشگری

نحوه دریافت رمز پویا بانک گردشگری

/
نحوه دریافت رمز پویا بانک گردشگری نحوه دریافت رمز پویا بانک گردشگری  د…

نحوه دریافت رمز پویا بانک مسکن

/
نحوه دریافت رمز پویا بانک مسکن نحوه دریافت رمز پویا - بانک مسکن …

نحوه دریافت رمز پویا بانک ملت

/
نحوه دریافت رمز پویا بانک ملت نحوه دریافت رمز پویا بانک ملت : …

نرخ مالیات بر درآمد سال 99

/
نرخ مالیات بر درآمد سال 99 نرخ مالیات بر درآمد سال 99  : در روزها…
اداره مالیات شمال تهران

اداره مالیات عملکرد شمال تهران میرداماد

/
اداره مالیات عملکرد شمال تهران میرداماد اداره مالیات عملکرد شمال تهران میرداماد : اگ…

اداره مالیات بر درآمد شرق تهران

/
اداره مالیات بر درآمد شرق تهران اداره مالیات بر درآمد شرق تهران ادار…
ماده 172 قانون مالیات مستقیم

ماده 172 قانون مالیات مستقیم چیست؟

/
ماده 172 قانون مالیات مستقیم چیست؟ ماده 172 قانون مالیات مستقیم چیست؟…
شروط استرداد مالیات ارزش افزوده

شروط استرداد مالیات بر ارزش افزوده

/
شروط استرداد مالیات بر ارزش افزوده  شروط استرداد مالیات بر ارزش افزوده  با…
آموزش اصطلاحات مالیاتی

آموزش اصطلاحات اوراق مالیاتی مودیان مالیاتی

/
آموزش اصطلاحات اوراق مالیاتی مودیان مالیاتی آموزش اصطلاحات اوراق …
مالیات پزشکان

میزان مالیات بر درآمد مشاغل پزشکان

/
میزان مالیات بر درآمد مشاغل پزشکان میزان مالیات بر درآمد مشاغ…

اداره مالیات عملکرد غرب تهران درختی

/
اداره مالیات عملکرد غرب تهران درختی اداره مالیات عملکرد غرب تهران درختی  : ا…

اداره مالیات عملکرد مرکز شهر تهران

/
اداره مالیات عملکرد مرکز شهر تهران اداره مالیات عملکرد مرکز شهر تهران  : د…

تمدید مهلت ارسال معاملات فصلی دوم98

/
تمدید مهلت ارسال معاملات فصلی دوم98 تمدید مهلت ارسال معاملات فصلی دوم98  :…
شرکت حسابداری در شهر پردیس

شرکت حسابداری مالیاتی در شهر پردیس

/
شرکت حسابداری مالیاتی در شهر پردیس شرکت حسابداری مالیاتی در شهر پردیس ، …

اصطلاحات و معانی مالیاتی مهم کاربردی

/
اصطلاحات و معانی مالیاتی مهم کاربردی اصطلاحات و معانی مالیاتی مهم کاربردی شاید براتو…
کنترل و ردیابی گردش مالی حساب بانکی

کنترل و ردیابی گردش مالی حساب بانکی

/
کنترل و ردیابی گردش مالی حساب بانکی : یکی از روش های تشخیص درامد…
اگر کارتخوان مالیاتی استفاده نشود؟

اگر کارتخوان مالیاتی استفاده نشود؟

/
اگر کارتخوان مالیاتی استفاده نشود؟ عدم ایتفاده از دستگاه پوز برای مشاغل…
ارسال معاملات فصلی تابستان 98

ارسال معاملات فصلی تابستان 98

/
ارسال معاملات فصلی تابستان 98 ، یکی از کارهایی است که در آبان م…

تمدید مهلت بخشودگی جرائم

تمدید مهلت بخشودگی جرائم  ، نظر به استقبال مودیان محترم مالیات…
حسابرسی مالیاتی

حسابرسی مالیاتی

/
حسابرسی مالیاتی ، یکی از بهترین امور مالیاتی که باید شرکت ها انجام …

حسابرسی تامین اجتماعی

/
حسابرسی تامین اجتماعی یکی از مواردی که شما در سالیان کاری با آن س…

چگونه حسابدار مالیاتی موفقی باشیم ؟

/
چگونه حسابدار مالیاتی موفقی باشیم ؟ چگونه حسابدار مالیاتی موف…

تهیه مدارک ممیزی جهت رسیدگی مالیاتی2

/
تهیه مدارک ممیزی جهت رسیدگی مالیاتی2 تهیه مدارک ممیزی جهت رسیدگی مالیاتی2 ،…

هیات موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م

هیات موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م هیات موضوع ماده 251 مکرر ق.م…

توافق با رئیس امور مالیات عملکرد

/
توافق با رئیس امور مالیات عملکرد توافق با رئیس امور مالیات عملکرد  ، د…

روش های پرداخت مالیات کمتر چیست؟

/
روش های پرداخت مالیات کمتر چیست؟ روش های پرداخت مالیات کمتر چیست؟ …

انجام خدمات حسابداری با قیمت مناسب

/
انجام خدمات حسابداری با قیمت مناسب انجام خدمات حسابداری با قیمت مناسب یکی …
جريمه عدم ارائه اظهارنامه

حسابرسی صورت های مالی مدارک 97

/
حسابرسی صورت های مالی مدارک 97 حسابرسی صورت های مالی مدارک 97 ، یکی …

ماده 134 قانون مالیات های مستقیم

/
ماده 134 قانون مالیات های مستقیم ماده 134 قانون مالیات های مستقیم…

نحوه رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک

/
نحوه رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک نحوه رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک ، …

چگونه مالیات عمکرد کمتری بپردازیم ؟

/
چگونه مالیات عمکرد کمتری بپردازیم ؟ چگونه مالیات عمکرد کمتری …

هیات موضوع بند 3 ماده 97

/
هیات موضوع بند 3 ماده 97 هیات موضوع بند 3 ماده 97 ، یکی از ه…
ماده 95 قانون مالیات های مستقیم

ماده 95 قانون مالیات های مستقیم

/
ماده 95 قانون مالیات های مستقیم ماده 95 قانون مالیات های مستقیم …
حسابداری تراکنش های بانکی مشکوک

حسابداری تراکنشهای بانکی مشکوک چگونه است؟

/
حسابداری تراکنشهای بانکی مشکوک چگونه است؟ حسابداری تراکنشهای بانکی …

چگونه دفتر روزنامه کل را بنویسیم؟

/
چگونه دفتر روزنامه کل را بنویسیم؟ چگونه دفتر روزنامه کل را بنویسیم؟  این…

تهیه مدارک ممیزی جهت رسیدگی مالیاتی

/
تهیه مدارک ممیزی جهت رسیدگی مالیاتی تهیه مدارک ممیزی جهت رسیدگی مالیاتی  ب…

تشکیل پرونده مالیاتی برای شرکت ها

/
تشکیل پرونده مالیاتی برای شرکت ها تشکیل پرونده مالیاتی برای شرکت ها ، یک…

قابل توجه خریداران سکه و ارز

/
قابل توجه خریداران سکه و ارز قابل توجه خریداران سکه و ارز ، …
الزام پزشکان به نصب کارت خوان

الزام پزشکان به نصب کارت خوان

/
الزام پزشکان به نصب کارت خوان الزام پزشکان به نصب کارت خوان ، در…

بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی سال 98

/
بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی سال 98 بخشنامه بخشودگی جرایم ما…

تمدید مهلت ثبت نام پایانه فروشگاهی

/
تمدید مهلت ثبت نام پایانه فروشگاهی تمدید مهلت ثبت نام پایانه فروشگاهی  ، د…

محاسبه مالیات مقطوع برای دارندگان سکه

/
محاسبه مالیات مقطوع برای دارندگان سکه محاسبه مالیات مقطوع برا…

تحریر لایحه مالیاتی جهت کاهش جرائم

/
تحریر لایحه مالیاتی جهت کاهش جرائم تحریر لایحه مالیاتی جهت کاهش جرائم  ، ب…
کاهش جرایم مالیاتی

انجام کلیه امور کاهش جرایم مالیاتی

/
انجام کلیه امور کاهش جرایم مالیاتی انجام کلیه امور کاهش جرایم مالیاتی ، یک…

اظهارنامه مالیاتی شرکت های خصوصی چیست؟

/
اظهارنامه مالیاتی شرکت های خصوصی چیست؟ اظهارنامه مالیاتی شر…

ارسال معاملات فصلی ماده 169 ق.م.م

/
ارسال معاملات فصلی ماده 169 ق.م.م ارسال معاملات فصلی ماده 169 ق.م.م…

انجام اظهارنامه عملکرد مالیاتی شرکت ها

/
انجام اظهارنامه عملکرد مالیاتی شرکت ها انجام اظهارنامه عملکرد مال…

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد حقیقی

/
مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد حقیقی مهلت ارسال اظهارنامه ما…

شرکت حسابداری خدمات ثبت اظهارنامه مالیاتی

/
شرکت حسابداری خدمات ثبت اظهارنامه مالیاتی شرکت حسابداری خدمات…

ارائه خدمات اظهارنامه عملکرد مالیاتی مشاغل

/
ارائه خدمات اظهارنامه عملکرد مالیاتی مشاغل ارائه خدمات اظهارنامه ع…

ضوابط ماده 100 قانون مالیات مستقیم

/
ضوابط ماده 100 قانون مالیات مستقیم ضوابط ماده 100 قانون مالیات مستقیم ،…
تنخواه گردان

تنخواه گردان سیستم حسابداری چگونه است؟

/
تنخواه گردان سیستم حسابداری چگونه است؟ تنخواه گردان سیستم حسا…
انواع رسیدگی به مالیات شرکت ها

انواع رسیدگی به مالیات شرکت ها

/
انواع رسیدگی به مالیات شرکت ها انواع رسیدگی به مالیات شرکت ها سالی…
اظهارنامه مالیاتی97 اشخاص حقیقی

اظهارنامه مالیاتی عملکرد 97 اشخاص حقیقی

/
اظهارنامه مالیاتی عملکرد 97 اشخاص حقیقی اظهارنامه مالیاتی ع…
تنظیم اظهارنامه مالیاتی

تنظیم اظهارنامه مالیات عملکرد سالیانه مودیان

/
تنظیم اظهارنامه مالیات عملکرد سالیانه مودیان تنظیم اظهارنامه مالیات ع…
خدمات شرکت حسابداری

خدمات شرکت حسابداری برای مشتریان چیست؟

/
خدمات شرکت حسابداری برای مشتریان چیست؟ خدمات شرکت حسابداری…
لغو معافیت صادرکنندگان

لغو معافیت مالیات عملکرد صادر کنندگان

/
لغو معافیت مالیات عملکرد صادر کنندگان لغو معافیت مالیات عملکرد صادر کنندگان …
معاملات فصلی

معاملات فصلی ماده 169 ق.م.م چیست؟

/
معاملات فصلی ماده 169 ق.م.م چیست؟ معاملات فصلی ماده 169 ق.م.م چیست؟ سال…
مشاهده اظهارنامه مالیاتی

مشاهده اظهارنامه مالیات عملکرد در سامانه

/
مشاهده اظهارنامه مالیات عملکرد در سامانه مشاهده اظهارنامه مال…
زمان ارسال اظهارنامه مالیاتی؟

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد ؟

/
مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد ؟ مهلت ارسال اظهارنامه مالیات…
شرکت حسابداری در میدان فاطمی

شرکت خدمات حسابداری در میدان فاطمی

/
شرکت خدمات حسابداری در میدان فاطمی شرکت خدمات حسابداری در میدان فاطمی ، …
فرم اظهارنامه مالیاتی

فرم اظهارنامه مالیات بر عملکرد چیست؟

/
فرم اظهارنامه مالیات بر عملکرد چیست؟ فرم اظهارنامه مالیات بر عملکرد چیست؟ …
اظهارنامه مالیاتی چیست؟

اظهارنامه مالیات بر عملکرد سالیانه چیست؟

/
اظهارنامه مالیات بر عملکرد سالیانه چیست؟ اظهارنامه مالیات بر عم…
اظهارنامه مالیاتی شرکت بازرگانی

انجام اظهارنامه عملکرد شرکت های بازرگانی

/
انجام اظهارنامه عملکرد شرکت های بازرگانی انجام اظهارنامه عملکرد شرکت های بازرگانی ش…
اظهارنامه مالیاتی شرکت خدماتی

اظهارنامه عملکرد شرکتهای ارائه دهنده خدماتی

/
اظهارنامه عملکرد شرکتهای ارائه دهنده خدماتی اظهارنامه عملکرد شرکتها…
مبنای قیمت اظهارنامه عملکرد

مبنای قیمت گذاری اظهارنامه مالیات عملکرد

/
مبنای قیمت گذاری اظهارنامه مالیات عملکرد مبنای قیمت گذاری اظه…
قیمت اظهارنامه مالیاتی

مبنای قیمت دهی خدمات اظهارنامه مالیاتی

/
مبنای قیمت دهی خدمات اظهارنامه مالیاتی مبنای قیمت دهی خدمات اظهارنامه مالیاتی . خی…
اظهارنامه مالیاتی 97

انجام اظهارنامه مالیات عملکرد سال 97

/
انجام اظهارنامه مالیات عملکرد سال 97 انجام اظهارنامه مالیات ع…
گزارش معاملات فصلی

گزارش معاملات فصلی ماده 169 ق.م.م

/
گزارش معاملات فصلی ماده 169 ق.م.م گزارش معاملات فصلی ماده 169 ق.م.م…
معافیت صادر کنندگان

معافیت مالیاتی برای صادر کنندگان ایران

/
معافیت مالیاتی برای صادر کنندگان ایران معافیت مالیاتی برای …
محاسبه مالیات اجاره

محاسبه مالیات بر اجاره طبق قانون

/
محاسبه مالیات بر اجاره طبق قانون محاسبه مالیات بر اجاره طبق قانون چگونه …
تفاوت ارزش افزوده و معاملات فصلی

تفاوت ارزش افزوده و معاملات فصلی

/
تفاوت ارزش افزوده و معاملات فصلی تفاوت ارزش افزوده و معاملات فصلی ، را…
حسابداری جنوب تهران

انجام حسابداری شرکت های جنوب تهران

/
انجام حسابداری شرکت های جنوب تهران انجام حسابداری شرکت های جنوب تهران ، بس…
جريمه عدم ارائه اظهارنامه

جريمه عدم ارائه اظهارنامه عملکرد مالياتي

/
جريمه عدم ارائه اظهارنامه عملکرد مالياتي جريمه عدم ارائه اظ…