مطالب توسط پارسا حساب ایرانیان

تبصره ۲ مالیات ۱۶۹ ق.م.م چیست؟

تبصره ۲ مالیات ۱۶۹ ق.م.م چیست؟  یکی  از موارد مهم در این آئین نامه است . باید توجه کرد برخود دقیق با این آئین نامه ها و دستورالعمل ها می تواند کمک کند که شما به صورت صحیح فعالیت خود را انجام دهید . اجرای دقیق این امور شما را به صورت دقیق و صحیح […]

مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده شرکتها

مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده شرکتها ، روند بسیار مهم برای ابتدای ثبت شرکت ها است . برای شما مودیان محترم این یک اصل غیر قابل انکار است . اما این موضوع که دقیقا چه مدارکی برای این امر لازم است . در این مقاله به صورت دقیق روند تشکیل پرونده را برای شما تشریح […]

وظایف مودیان مالیات بر ارزش افزوده؟

وظایف مودیان مالیات بر ارزش افزوده؟ شاید برای شما هم پیش آمده است که نمیدانید به عنوان شرکت ها چه فعالیت هایی باید انجام بدهید . حسابداری علاوه بر امور جاری باید قوانین مالیاتی را در بر داشته باشد . تکالیف ارزش افزوده بسیار مهم است . در صورت عدم رعایت تکالیف قانونی در موعد […]

چه مواردی معافیت ارزش افزوده است؟

چه مواردی معافیت ارزش افزوده است ؟ از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ قوانین مرتبط با ارزش افزوده و افراد شمول این قانون منتشر شده است . تا امروز گروه هفتگانه ای در فواصل زمانی مختلف مشمول این قانون شده اند . مالیات بر ارزش افزوده یکی از موارد قانونی است که سالانه طی ۴ فصل […]

از قوانین پایانه فروشگاهی چه میدانید؟

از قوانین پایانه فروشگاهی چه میدانید؟ از قوانین پایانه فروشگاهی چه میدانید؟ در سالهای اخیر به دلیل افزایش اتکای دولت به درآمد های مالیاتی ساز و کارهایمختلفی برای دریافت مالیات به وجود آمده است . در بسیاری از مشاغل و موارد فرار مالیاتی منجر به افزایش بی عدالتی مالیاتی می شود . مودیانی با درآمد […]

ماده ۸۴ ۸۵ ۸۶ مالیات مستقیم

ماده ۸۴ ۸۵ ۸۶ مالیات مستقیم جز مواردی است که مرتبط با میزان معافیت های مالیات حقوق است. ماده ۸۴،۸۵،۸۶ قانون مالیات مستقیم باید بدانید که قوانین مرتبط مالیات بر درآمد حقوق از ماده ۸۲ الی ۹۲ می باشد. ماده های حقوق ماده ۸۴ ۸۵ ۸۶ مالیات مستقیم به عنوان حسابدار باید در نظر داشته […]

ماده ۸۳ قانون مالیات مستقیم مزایا

ماده ۸۳ قانون مالیات مستقیم مزایا ماده ۸۳ قانون مالیات مستقیم مزایا  ، در خصوص درآمد مشمول مالیات حقوق  می باشد. یعنی دقیقا مشخص میکند افراد مشمول که در ماده ۸۲ ق.م.م به آنها اشاره کرده ایم تحت چه عناوینی مالیات به آنها تعلق میگیرد. ماده ۸۳ حقوق مبنا مزایای شغلی ( مستمر/ غیر مستمر) […]

ماده ۸۲ حقوق قانون مالیات مستقیم

ماده ۸۲ حقوق قانون مالیات مستقیم ماده ۸۲ حقوق قانون مالیات مستقیم  ، اولین قانون فصل سوم مالیات بر درآمد حقوق است. در این ماده به صورت کامل توضیح داده شده است. که دقیقا چه افرادی و در چه شرایطی مشمول مالیات حقوق هستند. حتما طی سال هایی که کار کردید اسم سامانه salary.tax.gov.ir رو […]

نرخ ارز در سال۹۹ افزایش دارد؟

نرخ ارز در سال۹۹ افزایش دارد؟  در این روزها بسیاری از افراد برایشان جای سوال است که آیا بازار ارز به چه صورت است . بازار سرمایه در ایران به صورت کتغیر است و اصلا در یک چارچوب مشخص نیست . نرخ ارز در سال۹۹ افزایش دارد؟ این مقاله صرفا از دانش و تجربه ای […]