مقالات حسابداری

مقالات حسابداری ما روزانه جدیدترین اخبار حسابداری ، آخرین بخشنامه های مالیات بر ارزش افزوده ، سازمان تامین اجتماعی ، وزارت دارایی را ارائه میدهیم . به صورت به روز در سایت ، و شبکه های اجتماعی اعلام میگردد.

وجود این اخبار برای حسابداران ، مدیران مالی ، دانشجویان رشته حسابداری حسابرسی و مدیریت مالی مناسب بوده است. همچنین وجود فایل تحلیلی اقتصادی برای بهتر شدن شرایط تحلیلی به کار می آید.

مبنای تشخیص مالیات ۹۸

فهرست مطالب

/
نحوه فعال سازی صندوق فروشگاهی
معافیت مالیات حقوق سال 99
چه تراکنش هایی غیر عادی است ؟
سلسله مراتب شغل حسابداری
اداره مالیات شمال تهران
ماده 172 قانون مالیات مستقیم
آموزش اصطلاحات مالیاتی
مالیات پزشکان
شرکت حسابداری در شهر پردیس
ارسال معاملات فصلی تابستان 98
حسابرسی مالیاتی
حسابداری ارزش افزوده
حسابداری شرکت ها
گواهی ارزش افزوده دائمی
شرکت حسابداری در مرکز تهران