مقالات حسابداری

مقالات حسابداری ما روزانه جدیدترین اخبار حسابداری ، آخرین بخشنامه های مالیات بر ارزش افزوده ، سازمان تامین اجتماعی ، وزارت دارایی را ارائه میدهیم . به صورت به روز در سایت ، و شبکه های اجتماعی اعلام میگردد.

وجود این اخبار برای حسابداران ، مدیران مالی ، دانشجویان رشته حسابداری حسابرسی و مدیریت مالی مناسب بوده است. همچنین وجود فایل تحلیلی اقتصادی برای بهتر شدن شرایط تحلیلی به کار می آید.

کاهش مالیات تراکنشهای بانکی سال 93

کاهش مالیات تراکنش های بانکی سال 93

فهرست مطالب

/
تراکنش بانکی رسیدگی
تراکنش بانکی
صورت مالی 98
حد نصاب 99
http://parsatax.com/
حسابداری پیمانکاریhttp://parsatax.com/
http://parsatax.com/
http://parsatax.com/
اظهارنامه صادرات وارداتhttp://parsatax.com/
http://parsatax.com/
اظهارنامه املاکیhttp://parsatax.com/
بیمه بیکاریhttp://parsatax.com/
تنظیم اظهارنامهhttp://parsatax.com/
http://parsatax.com/
http://parsatax.com/
عرضه اولیه