نوشته‌ها

تقویم حسابداری پارسان حساب ایرانیان

تقویم حسابداری و تکالیف قانونی سال ۹۷

تقویم حسابداری و تکالیف قانونی سال ۹۷

تقویم حسابداری و تکالیف قانونی سال ۹۷ . سالانه فعالیت های اصلی در خصوص امور مالی ضرورت دارد. انجام ندادن این امور منجر به ایجاد جرایم مالیاتی و بیمه ای میگردد.

تقویم حسابداری پارسان حساب ایرانیان

                                        تقویم حسابداری و تکالیف قانونی

بنابراین به جهت کاهش هزینه های اضافه در خصوص جرایم مالیاتی فرم زیر تهیه گردیده است .

 • ۳۱ فروردین : ارسال و پرداخت بیمه اسفند ۹۶ ، مالیات حقوق ۹۶ ، اظهارنامه ارزش افزوده فصل زمستان ۹۶

 • ۱۵ اردیبهشت : ارسال معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م دوره زمستان ۹۶

 • ۳۱ اردیبهشت : ارسال و پرداخت بیمه و مالیات حقوق فروردین ۹۷

 • ۳۱ خرداد  : ارسال و پرداخت بیمه و مالیات حقوق اردیبهشت ۹۷ ، ارسال مالیات عملکرد اشخاص حقیقی سال ۹۶ و پرداخت قبض

 • ۱۵ تیر : اظهارنامه ارزش افزوده فصل بهار ۹۷

 • ۳۱ تیر :ارسال و پرداختبیمه و مالیات حقوق خرداد ۹۷ ، ارسال مالیات عملکرد اشخاص حقوقی سال ۹۶ و پرداخت قبض 

 • ۱۵ مرداد : ارسال معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م دوره بهار ۹۶

 • ۳۱ مرداد : بیمه و مالیات حقوق تیر ۹۷ ، ارسال اظهارنامه عملکرد اصلاحی

 • ۳۱ شهریور : ارسال و پرداخت بیمه و مالیات حقوق مرداد ۹۷

 • ۱۵ مهر : اظهارنامه ارزش افزوده فصل تابستان ۹۷

 • ۳۰ مهر : ارسال و پرداختبیمه و مالیات حقوق شهریور ۹۷ ، ارائه صورت مالی حسابرسی شده به ممیز ماده ۲۷۲ق.م.م

 • ۱۵ آبان : ارسال معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م دوره تابستان ۹۶

 • ۳۰ آبان : ارسال و پرداختبیمه و مالیات حقوق مهر ۹۷

 • ۳۰ آذر : ارسال و پرداختبیمه و مالیات حقوق آبان ۹۷

 • ۱۵ دی : اظهارنامه ارزش افزوده فصل پاییز ۹۷

 • ۳۰ دی : ارسال و پرداختبیمه و مالیات حقوق آذر ۹۷

 • ۱۵ بهمن : ارسال معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م دوره پاییز ۹۶

 • ۳۰ بهمن : ارسال و پرداختبیمه و مالیات حقوق دی ۹۷

 • ۲۹ اسفند : ارسال و پرداختبیمه و مالیات حقوق بهمن ۹۷

همچنین باید توجه داشت در برخی موارد به دلایل مشکلات حاصله از سایت های دارایی امکان تمدید می باشد. که متعاقبا اعلام میگردد .

باید توجه کنید ، که انجام ندادن هرگونه از موارد فوق که مرتبط با ارگان های مختلف می باشد مشمول جرایم است .

 

برای دریافت خدمات حسابداری برای امور خود با بهترین شرکت حسابداری پارسا حساب ایرانیان تماس بگیرید ۰۹۱۲۳۲۰۶۷۰۴و ۸۸۳۳۴۱۸۲ میدان فاطمی