نوشته‌ها

استانداردهای حسابداری

استانداردهای حسابداری

استاندارد های حسابداری پایه اصلی حسابداری است. تمام موارد موجود در حسابداری در این کتاب بیان شده است. راهنمای اصلی حسابداری است.

دانش کامل در خصوص استانداردها کمک بسزایی در بهبود و تصحیح اسناد حسابداری و در درنتیجه گزارشات مالی دارد.

در برخی موارد اساسی باعث کاهش جرائم مالیاتی میشود. میتوانیم از طریق استانداردها بسیاری از معامله های مجهول را ثبت نماییم. این کتاب توسط نشریه سازمان حسابرسی انتشار یافته است. که مشتمل بر ۳۱ موضوع اساسی حسابداری است.

با خواندن کامل این مجموعه بسیاری از سوالات و ابهات در خصوص حسابداری برطرف خواهد شد.

ادامه مطلب …