نوشته‌ها

مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی عملکرد 96

مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی عملکرد ۹۶

مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی عملکرد ۹۶

مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی عملکرد ۹۶ ، این روزها طبع و تاب اداره مالیات جهت رسیدگی عملکرد سال ۹۶ افزایش یافته است . جهت آگاهی شما عزیزان بر آن شده ایم تا لیستی از مدارک ممیزی تهیه کنیم. این مدارک برای بهبود روند رسیدگی لازم است. ادامه مطلب …

ماده 169 مکرر ق.م.م

ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م

ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م 

 کارشناسان پارساحساب،در این بخش به توضیح ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م میپردازد.

اشخاص حقوقی و حقیقی موضوعماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م موظف به ارائه لیست هستند. تکلیف این مودیان ارائه لیست خریدو هزینه ، فروش پایان هر فصل(۴۵ روز بعد) میباشد. ادامه مطلب …