نوشته‌ها

اظهارنامه ارزش افزوده

اظهارنامه ارزش افزوده

اظهارنامه ارزش افزوده

اظهارنامه ارزش افزوده مالیاتی است که نسبت به معامله انجام می گیرد . اساس این مالیات بر این است که از تولید کننده تا مصرف کننده نهایی درصدی از سود پرداخت گردد . ارزش افزوده با مالیات عملکرد سالیانه متفاوت است.

یکی از اقلام اجرائی از سال ۸۷ شده است . درسال ۸۷ پس از تصویب مجلس به صورت قانون در آمده است . که از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۸۷ با نرخ ۳% به عنوان مرحله اول مالیات رسیده است.

مشمول اول این نظام را صادرکنندگان و واردت کنندگان و … می باشند . برای اطلاع از ریز مشمولین هفتگانه ارزش افزوده کلیک کنید .

ادامه مطلب …

خدمات مالیاتی

خدمات مالیاتی در تهران

خدمات مالیاتی در تهران

خدمات مالیاتی در تهران ، یکی از مهم ترین خدمات می باشد. با توجه به نیاز دولت در خصوص تامین بودجه توجه زیادی به درآمدهای مالیاتی داشته است.

درآمد های مالیاتی ،معمولا به صورت علی الراس خساب میگردد. در برخی از موارد مودیان مالیاتی نسبت به محاسبه مالیات خود اعتراض می نمایند .

آنها معتقد هستند که به صورت عادلانه مالیات آنها محاسبه نشده است.

ادامه مطلب …

گواهی ارزش افزوده الکترونیکی

گواهی مالیات بر ارزش افزوده

گواهی مالیات بر ارزش افزوده

گواهی مالیات بر ارزش افزوده ، تاییدیه از سوی اداره مالیات بر ارزش افزوده است . به جهت این موضوع که مودی از نظر ارزش افزوده هیچ بدهی مالیاتی ندارد. 

ادامه مطلب …

تقویم حسابداری پارسان حساب ایرانیان

تقویم حسابداری و تکالیف قانونی سال ۹۷

تقویم حسابداری و تکالیف قانونی سال ۹۷

تقویم حسابداری و تکالیف قانونی سال ۹۷ . سالانه فعالیت های اصلی در خصوص امور مالی ضرورت دارد. انجام ندادن این امور منجر به ایجاد جرایم مالیاتی و بیمه ای میگردد.

تقویم حسابداری پارسان حساب ایرانیان

                                        تقویم حسابداری و تکالیف قانونی

بنابراین به جهت کاهش هزینه های اضافه در خصوص جرایم مالیاتی فرم زیر تهیه گردیده است .

 • ۳۱ فروردین : ارسال و پرداخت بیمه اسفند ۹۶ ، مالیات حقوق ۹۶ ، اظهارنامه ارزش افزوده فصل زمستان ۹۶

 • ۱۵ اردیبهشت : ارسال معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م دوره زمستان ۹۶

 • ۳۱ اردیبهشت : ارسال و پرداخت بیمه و مالیات حقوق فروردین ۹۷

 • ۳۱ خرداد  : ارسال و پرداخت بیمه و مالیات حقوق اردیبهشت ۹۷ ، ارسال مالیات عملکرد اشخاص حقیقی سال ۹۶ و پرداخت قبض

 • ۱۵ تیر : اظهارنامه ارزش افزوده فصل بهار ۹۷

 • ۳۱ تیر :ارسال و پرداختبیمه و مالیات حقوق خرداد ۹۷ ، ارسال مالیات عملکرد اشخاص حقوقی سال ۹۶ و پرداخت قبض 

 • ۱۵ مرداد : ارسال معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م دوره بهار ۹۶

 • ۳۱ مرداد : بیمه و مالیات حقوق تیر ۹۷ ، ارسال اظهارنامه عملکرد اصلاحی

 • ۳۱ شهریور : ارسال و پرداخت بیمه و مالیات حقوق مرداد ۹۷

 • ۱۵ مهر : اظهارنامه ارزش افزوده فصل تابستان ۹۷

 • ۳۰ مهر : ارسال و پرداختبیمه و مالیات حقوق شهریور ۹۷ ، ارائه صورت مالی حسابرسی شده به ممیز ماده ۲۷۲ق.م.م

 • ۱۵ آبان : ارسال معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م دوره تابستان ۹۶

 • ۳۰ آبان : ارسال و پرداختبیمه و مالیات حقوق مهر ۹۷

 • ۳۰ آذر : ارسال و پرداختبیمه و مالیات حقوق آبان ۹۷

 • ۱۵ دی : اظهارنامه ارزش افزوده فصل پاییز ۹۷

 • ۳۰ دی : ارسال و پرداختبیمه و مالیات حقوق آذر ۹۷

 • ۱۵ بهمن : ارسال معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م دوره پاییز ۹۶

 • ۳۰ بهمن : ارسال و پرداختبیمه و مالیات حقوق دی ۹۷

 • ۲۹ اسفند : ارسال و پرداختبیمه و مالیات حقوق بهمن ۹۷

همچنین باید توجه داشت در برخی موارد به دلایل مشکلات حاصله از سایت های دارایی امکان تمدید می باشد. که متعاقبا اعلام میگردد .

باید توجه کنید ، که انجام ندادن هرگونه از موارد فوق که مرتبط با ارگان های مختلف می باشد مشمول جرایم است .

 

برای دریافت خدمات حسابداری برای امور خود با بهترین شرکت حسابداری پارسا حساب ایرانیان تماس بگیرید ۰۹۱۲۳۲۰۶۷۰۴و ۸۸۳۳۴۱۸۲ میدان فاطمی 

 

پارسان حساب ایرانیان

پلمپ دفاتر قانونی

پلمپ دفاتر قانونی

پارسان حساب ایرانیان

                                                  دفاتر قانونی پارسان حساب ایرانیان

پلمپ دفاتر قانونی ، یکی از مهم ترین اقداماتی است که شرکت ها و اشخاص مشمول دریافت دفاتر ملزم به دریافت آن می باشند.

از ابتدای سال ۱۳۹۵ دفاتر درآمد و هزینه به طور کامل حذف شده است . طبق طبقه بندی جدید اشخاص حقیقی فقط دسته اول مشمول دریافت دفاتر مالی هستند . 

ادامه مطلب …