نوشته‌ها

انواع شرکت ها

انواع شرکت ها

انواع شرکت ها

 

 

 

خدمات شرکت حسابداری پارسا حساب ایرانیان

 • ارسال ماهانه لیست حقوق و دستمزد به سازمان تامین اجتماعی
 • ارسال ماهانه ایست حقوق و دستمزد به سازمان امور مالیاتی
 • ارسال اظهارنامه ارزش افزوده به صورت فصلی
 • ارسال صورت معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م
 • ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص  حقوقی و شرکت ها
 • ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی  گروه اول دوم سوم
 • تحریر دفاتر قانونی روزنامه و کل
 • تحریر لایحه مالیاتی
 • ثبت اسناد و مدارک مالیاتی و اظهارنامه ای
 • قبول تمام پرونده های مالیاتی شرکت ها و اشخاص حقیقی
 • صدور اطلاعیه سازمان مالیاتی
 • مشاوره در خصوص تراکنش های بانکی مشکوک