نوشته‌ها

موارد ابطال كد اقتصادی

موارد ابطال كد اقتصادي

موارد ابطال كد اقتصادي

موارد ابطال كد اقتصادي در چند بخش تقسيم مي شود .

كد اقتصادي ، به كدي گفته مي شود كه مودي در نظام امور مالياتي دريافت مي كند. كه مودي را يك شخصيت در نظر بگيرند. اين كد مبتني بر اين است كه شما در نظام مالياتي ثبت نام كرده ايد. با استفاده از اين كد شما قادر به ارائه كد اقتصادي به طرف معاملات خود مي باشيد. از موارد استفاده آن مي توان به ذيل اشاره نمود.

ادامه مطلب …