نوشته‌ها

هیات موضوع بند ۳ ماده ۹۷

هیات موضوع بند ۳ ماده ۹۷ ، یکی از هیات هایی است که اگر به اداره مالیات مراجعه کرده باشید حتما برایتان آشنا خواهد بود.

این هیات که متشکل از ۳ حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی می باشد . این سه نفر زمانی که ممیز توانایی اظهارنظر در خصوص پرونده مالیاتی را ندارد.

به این افراد ارجا می نماید . تا به طور کامل تفصیر و موضوع مشخص شود.

برای دریافت لیست مدارک ممیزی کلیک کنید.

هیات موضوع بند 3 ماده 97

بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم چیست؟

زمانی که اسناد و مدارک مودی از نظر اداره دارایی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیر قابل اتکا باشد.

کتبا به مودی اعلام نموده و به هیات بند سه ارجا می دهند. این هیت متشکل از ۳ حسابرس می باشد .

مودی در این هیات حق دارد لایحه مالیاتی تنظیم نماید.

پس از دریافت اسناد توضیحات مودی مهلت دارد ظرف مدت ۱۰ روز جوابیه خود را به ممیز اعلام نماید.

در صورتی که هیات تشخیص دهد که دلیل ممیز برای این کار اشتباه است.  موظف است به دادستانی مالیاتی اعلام نمیاند.

 

ماده ۱۷ آیین نامه تحریر دفاتر

اگر هیات تشخیص دهد تحریر دفاتر و استاندارد حسابداری رعایت شده است. رسیدگی به دفاتر باید اعلام نماید.

نظرات هیات موضوع بند ۳ ماده ۹۷

 • رسیدگی به دفاتر
 • مردود
 • مردود و غیر قابل رسیدگی
 • عدم قابلیت طرح

 

موارد رد دفاتر

 • دفاتر نزد مراحع ذی ربط ثبت نشده باشد و فاقد یک یا چند برگ است
 • عدم ثبت یک یا چند ثبت مالی در دفاتر
 • تاخیر تحریر دفتر روزنامه بیش از ۱۵ روز
 • تاخیرتحریر دفتر کل
 • عدم ثبت عملیات شعب
 • عدم دسترسی مودی به دفاتر
 • عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی با سیستم های ماشینی
 • جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه
 • عدم ارائه یک یا چند دفتر ثبت شده اعم از تحریر شده و نانویس
 • تغییر نرم افزار حسابداری مورد استفاده در طی سال مالیاتی بدون اطلاع به اداره مالیاتی
 • تغییر روش نگهداری دفاتر
 • تحریر دفاتر به غیر از پول رایج کشور و زبان فارسی
 • حذف برخی از عملیات در دفاتر الکترونیک

 

برای دریافت مشاوره از بهترین شرکت حسابداری تهران پارسا حساب ایرانیان با ما در ارتباط باشید . ۸۸۳۳۴۱۸۲ . ۰۹۱۲۳۲۰۶۷۰۴ میدان فاطمی خیابان گلها نبش مظفر خواه