نوشته‌ها

حسابداری شرکت های مرکز تهران

حسابداری شرکت های مرکز تهران

حسابداری شرکت های مرکز تهران

حسابداری شرکت های مرکز تهران ، برای امور جاری خود حتما نیازمند برنامه هستید . برنامه دقیق صرفا با وجود اطلاعات به دست می آید . بهترین گزینه ها زمانی ایجاد میش ود که در تمام سطوح اطلاعات کافی داشته باشید. قبل تپنده یک مجموعه اقتصادی بخش مالی آن می باشد.

به جهت اینکه وجوه نقد باعث ایجاد معاملات می شود. حال تصور کنید ، بدون داشتن اطلاعاتی در بخش مالی همچون فردی هستید که در تاریکی قصد پیاده روی دارد .

قطعا برای شما این امر بسیار سخت و دشوار است . همچنین انجام کلیه امور مرتبط با قرائن و وظائف مالیاتی شامل پارامتر های اساسی است. در صورت عدم توجه به این بخش سالانه مشمول هزینه های زیادی می شوید .

ادامه مطلب …

کاهش جرایم مالیاتی

جرایم مالیاتی

جرایم مالیاتی

کاهش جرایم مالیاتی

                          جرایم مالیاتی پارسان حسا ایرانیان

 

جرایم مالیاتی یکی از مهمترین بخش های مالیاتی شرکت است . آشنایی با تکالیف مرتبطه باعث کاهش جرایم مالیاتی می شود .

در برخی از موارد با داشتن مهارت کافی جرایم شما قابل کاهش است . در اصل جرایم مالیاتی تنبیه های مقرر برای تکالیف انجام شده است.

از ابتدای سال ۹۵ برخی از این تکالیف تغییراتی داشته و اضافه یا کم شده است . ادامه مطلب …

پارسا حساب ایرانیان

شرکت حسابداری پارسا حساب ایرانیان

شرکت حسابداری پارسا حساب ایرانیان

شرکت حسابداری پارسا حساب ایرانیان در سال های اخیر و با کاهش درآمد های نفتی بیشتر نیاز های مالی دولت از طریق منابع غیر نفتی تامیین می گردد. یکی از این منابع دریافت مالیات می باشد. در ایران مالیات های مختلفی وجود دارد که شامل :  ادامه مطلب …