نوشته‌ها

چه صورتجلساتی در ثبت شرکتها ثبت میشود


چه صورتجلساتی در ثبت شرکتها ثبت میشود

چه صورتجلساتی در ثبت شرکتها ثبت میشود ، سالیانه حسابداران متعددی هستند که فعالیت های مختلفی انجام میدهند.

تغییراتی که به موقع باید در سامانه ثبت شرکت ها ثبت شود از حالت های مختلف و جرائم آتی جلوگیری میکنید.

طبق ماده ۱۲۸ قانون تجارت

نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسات هیات مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی می شود.

یکی از فعالیت های ، فعالیت های مرتبط با ثبت شرکت ها می باشد. صورتجلسات ارسالی بسیار مهم است. اشتباه در ارائه این صورت جلسات باعث بروز مشکلات زیادی می شود.

در سامانه ثبت شرکت ها : آگهی تاسیس و تغییرات ثبت می شود.

 • انتخاب مدیران و بازرسان قانونی
 • تصویب ترازنامه
 • کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه
 • انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

خدمات حسابداری پارسا حساب ایرانیان

 • ثبت بیمه و مالیات حقوق
 • ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
 • ارسال صورت معاملات فصلی ماده ۱۶۹ ق.م.م مکرر
 • ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد
 • تحریر دفاتر قانونی
 • تحریر لایحه مالیاتی
 • کاهش جرائم مالیاتی
 • کاهش پایه مالیاتی
 • ثبت کلیه اسناد مالی و مالیاتی
 • ثبت تراکنش های بانکی مشکوک و مشاوره در خصوص این بخش
 • انجام کلیه امور مرتبط با دارایی( ثبت نام حضوری، اینترنتی، دریافت کد و کلاسه پرونده مالیاتی)
 • محاسبه حقوق ماهیانه پرسنل
 • انجام کلیه امور مرتبط با پیمانکاری
 • انجام کلیه امور مرتبط با بازرگانی
 • انجام کلیه امور مرتبط با خدماتی
 • انجام کلیه امور مرتبط با تولیدی
 • انجام کلیه امور مرتبط با اشخاص حقیقی
 • دریافت دفاتر قانونی شرکت ها و اشخاص حقیقی

 

برای دریافت ادامه مطلب …