نوشته‌ها

حسابداری پیمانکاری

حسابداری پیمانکاری

حسابداری پیمانکاری

حسابداری پیمانکاری ، یکی از کلیدی ترین و سخت ترین نوع حسابداری است . شرایط خاص ثبت های متفاوت از خصوصیات اصلی این شرکت ها می باشد.

هدف از این مقاله توضیحی در خصوصیت کلیت امور در شرکت پارسا حساب ایرانیان می باشد.

ادامه مطلب …