مشاوره مالی , مشاوره مالیاتی : در سال های اخیر این عبارت بسیار مرسوم شده است. مشاور مالی ، به فردی اتلاق میشود که توانایی و هوش مالی و تجزیه و تحلیل امور را داشته باشد. شما برای امور مالی و خود نیاز به دانش مالی دارید. فردی که کمترین ریسک را برای شما در نظر داشته باشد. اما این فرد تنها حسابدار شما نیست. کسی که امکان ،

مشاوره مالی پارسا حساب

مشاوره مالی پارسا حساب

 • ورود دقیقا اطلاعات
 • تجزیه و تحلیل دقیق و مطابق با معامله انجام شده
 • تهیه صحیح و به موقع گزارشات مالی
 • تجزیه تحلیل در خصوص گزارشات
 • بودجه ریزی
 • اخطار به مدیریت در خصوص هزینه ها و درآمد های طی دوره
 • ارائه راهکار های مناسب در خصوص کاهش هزینه ها
 • ارائه راهکار های مناسب در خصوص افزایش درآمد ها

وجود مشاوره مالی برای ادامه و بقای یک مجموعه در کنار مدیریت، امریست حیاتی و مهم.

مشاوره مالیاتی کیست ؟

مشاوره مالیاتی سودمند

 مشاوره مالیاتی

مشاور مالیاتی یکی از مهمترین ارکان یک شرکت می باشد. حضور این فرد منجربه کاهش جرائم مالیاتی سنگین سالیانه می شود. و شرکت را از خطر پرداخت هزینه های غیر قابل پیش بینی دور نگاه میدارد. مشاوره مالیاتی آگاه به تمام قوانین مالیاتی و استانداردهای حسابداری . این فرد قابلیت کامل در خصوص تحلیل امور مالیاتی ، مشاوره در خصوص موارد خاص را دارا می باشد. از جمله امور مرتبط به مشاوره مالیاتی به موارد ذیل می توان اشاره نمود :

 • نحوه محاسبه بیمه طبق قوانین وزارت کار و شرایط و ضوابط مرتبط با نگهداری اسناد مرتبط
 • نحوه محاسبه مالیات حقوق با در نظر گرفتن ماده ۱۹۷ و ۱۹۹ ق.م.م
 • تهیه و تنظیم اسناد و مدارک مطابق با کارائی ممیز مالیاتی
 • تهیه و تنظیم اسناد و مدارک مطابق با کارائی ممیز ارزش افزوده
 • تهیه و تنظیم اسناد و مدارک مطابق با کارائی حسابرس تامین اجتماعی
 • تهیه و تنظیم اسناد ومدارک مطابق با کارائی حسابرس مستقل
 • تهیه و ارسال اصولی معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م
 • تهیه و ارسال اصولی ارزش افزوده فصلی
 • تهیه صورت مغایرت بانکی
 • ارسال اظهارنامه مالیاتی
 • تهیه و تنظیم دفاتر روزنامه و کل
 • شرکت در جلسات رسیدیگی

مشاوره مالی بیمه

مشاوره در خصوص سازمان تامین اجتماعی یکی از موضاعتی است که اکثر شرکت ها به آن نیاز دارند. مشاوران ما در خصوص

 • نحوه محاسبه ساعت کاری
 • محاسبه سرفصل های محاسبه بیمه
 • تهیه فیش ها
 • اسناد مرتبط با بیمه
 • سرفصل هایی که در رسیدیگ مورد نیاز است
 • مشاوره در خصوص جلسه رسیدگی بیمه

مشاوره مالیات ارزش افزوده

مشاوران ما در خصوص ارزش افزوده سابقه بالایی در خصوص شرکت های مختلف دارند ، تمام امور از ارسال تا رسیدگی با ما خواهد بود

با مشاوران ما در ارتباط باشید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر با  بهترین شرکت حسابداری پارسا حساب ایرانیان تماس بگیرید ۰۹۱۲۳۲۰۶۷۰۴و ۸۸۳۳۴۱۸۲ میدان فاطمی