تعریف صورت معاملات ماده ۱۶۹ ق.م.م

تعریف صورت معاملات ماده ۱۶۹ ق.م.م  

تعریف صورت معاملات ماده ۱۶۹ ق.م.م کارشناسان پارساحساب،در این بخش به توضیح میپردازد.

اشخاص حقوقی و حقیقی موضوعماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م موظف به ارائه لیست هستند. تکلیف این مودیان ارائه لیست خریدو هزینه ، فروش پایان هر فصل(۴۵ روز بعد) میباشد.

"<yoastmark

جرائم ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م

در این بخش به توضیح جرائم مرتبط با ماده ۱۶۹ می پردازیم :

 1.  عدم صدور صورتحساب فروش
 2. عدم درج شماره شماره اقتصادی مودی یا طرف معامله بر روی صورتحسابهای فروش
 3. عدم درج شماره شماره اقتصادی مودی یا طرف معامله بر روی صورتحسابهای خرید
 4. عدم درج شماره اقتصادی مودی بر روی قراردادها اوراق و فرم ها معاملات ماده ۱۶۹ ق.م.م
 5. استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات مودی
 6. استفاده از شماره اقتصادی مودی برای معاملات دیگران
 7. عدم ارائه فهرست معاملات ماده ۱۶۹ ق.م.م

ضریب جرائم ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م

ردیفمصادیق عدم رعایت ضوابطدرصد جریمه
۱ عدم صدور صورتحساب فروش۲%
۲عدم درج شماره شماره اقتصادی مودی یا طرف معامله بر روی صورتحسابهای فروش۲%
۳ عدم درج شماره شماره اقتصادی مودی یا طرف معامله بر روی صورتحسابهای خرید۲%
۴عدم درج شماره اقتصادی مودی بر روی قراردادها اوراق و فرم ها۲%
۵ استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات مودی۲%
۶استفاده از شماره اقتصادی مودی برای معاملات دیگران۲%
۷ عدم ارائه فهرست معاملات در موعد مقرر۱%

چگونه ارائه اطلاعات معاملات ماده ۱۶۹ ق.م.م

 1. تشکیل پرونده اقتصادی
 2. پیش ثبت نام کد اقتصادی
 3. دریافت نام کاربری و کلمه عبور
 4. سامانه معاملات فصلی (ماده ۱۶۹)
 5. ورود از طریق نام کاربری و کلمه عبور معاملات ماده ۱۶۹ ق.م.م

 

مطابق معاملات ماده ۱۶۹ ق.م.م عکس زیر وارد صفحه میشوید :

 

 

 

ماده 169 مکرر ق.م.م

    ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م

شرکت حسابداری پارسا حساب ایرانیان

 • انجام کلیه خدمات حسابداری
 • انجام کلیه امور مالیاتی
 • تحریر دفاتر قانونی
 • ثبت حسابداری
 • اظهارنامه مالیاتی
 • اظهارنامه ارزش افزوده
 • صورت معاملات فصلی ماده ۱۶۹ ق.م.م  معاملات ماده ۱۶۹ ق.م.م
 • تحریر لایحه مالیاتی
 • کاهش جرائم مالیاتی
 • اظهارنامه عملکرد
 • تهیه صورت های مالی حسابرسی شده
 • حسابرسی صورت های مالی برای بانک
 • حسابرسی صورت های مالی برای مالیات
 • اعزام نیروی مالی
 • حسابداری بازرگانی
 • حسابداری خدماتی
 • حسابداری مالیاتی
 • حسابداری تولیدی
 • حسابداری پیمانکار
 • حسابرسی داخلی
 • انجام کلیه امور مرتبط با تراکنش های بانکی
 • مشاوره مالیاتی
 • اعزام مدیر مالی

زمان رسیدگی ممیز اطلاعیه سازمان را به مودی میدهد. معاملات فصلی در موعد مقرر باید ارسال شود. معاملات ماده ۱۶۹ ق.م.م

برای رسیدگی برگه ای تحت عنوان ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم را سازمان مالیاتی ارائه میدهد.

برای دریافت خدمات حسابداری و حسابرسی با شرکت حسابداری پارسا حساب ایرانیان در ارتباط باشید :

تلفن : ۸۸۳۳۴۱۸۲- ۰۹۱۲۳۲۰۶۷۰۴

آدرس : میدان فاطمی، خیابان گلها ، نبش مظفری خواه ، پلاک ۲ ، طبقه ۴ ، واحد ۱۰

ما را در waze دنبال کنید.