منوی دسته بندی

تغییرات استاندارد صورتهای مالی سال 98

تغییرات استاندارد صورتهای مالی سال 98 ، یکی از تغییراتی است که سال 98 با آن مواجه هستیم .حسابداران با توجه به شرایط پیش رو برای امور مالیاتی خود باید سریعتر اقدام نمایند .

متاسفانه تغییرات مهم مالیاتی از جمله نحوه رسیدگی مالیاتی و تغییرات مرتبط با استاندارد شماره 1 ، صورت های مالی می باشد

تغییرات استاندارد صورتهای مالی سال 98

فهرست مطالب