منوی دسته بندی

تفاوت ارزش افزوده و معاملات فصلی

تفاوت ارزش افزوده و معاملات فصلی

تفاوت ارزش افزوده و معاملات فصلی ، را میدانید ؟ خیلی مواقع مودیان نمیداند تفاوت این دو چیست . و یا اصلا برای چه موضوعی استفاده میشود .

شرکت ها در زمان تاسیس یک سری از تکالیف قانونی به عهده داردند. انجام هر یک از این موارد قانونی مستلزم وجود دانش است . انجام نداد هر یک از این امور مونجربه کاهش هزینه های مالیاتی است . هزینه های که زمان رسیدگی ممکن است بسیار زیاد باشد . در نتیجه ، بهترین روش برای کاهش هزینه ها و بهبود شرایط پرونده مالیاتی انجام به موقع و صحیح و اصولی این امور است. مالیات و فصلی

در برخی از موارد شما این موارد قانونی را در زمان مشخص انحام میدهید. اما متاسفانه به دلیل به تجربگی و عدم دانش کافی ممکن است متحمل ضرر و زیان های زیادی شوید.

ارزش افزوده عبارت است از مبالغی که به عنوان مالیات از زمان فروش از دست تولید کننده تا رسیدن به دست مشتری از تمام واسطه ها دریافت می گردد. در نهایت مبالغ ارزش افزوده کلی بر گردن مصرف کننده نهایی می باشد . برای دریافت مراحل هفت گانه ارزش افزوده کلیک کنید.

معاملات فصلی عبارت است از مبالغی که در یک فصل انجام به معامله نموده اید. و رقم معاملات آن فصل را شامل می شود . مالیات و فصلی

 

 

تفاوت ارزش افزوده و معاملات فصلی

تفاوت ارزش افزوده و معاملات فصلی

خدمات شرکت حسابداری پارسا حساب ایرانیان

 • مشاوره در خصوص نرم افزار مالی مالیات و فصلی
 • تعریف کدینگ حساب ها طبق مشاغل
 • تشکیل پرونده مالیاتی
 • دریافت کد اقتصادی جدید
 • تشکیل پرونده ارزش افزوده
 • دریافت گواهی ارزش افزوده مالیات و فصلی
 • دریافت کد کارگاهی
 • ارسال لیست بیمه و مالیات حقوق ماهانه
 • ارسال ارزش افزوده فصلی
 • ارسال معاملات فصلی
 • ارسال اظهارنامه مالیاتی
 • تحریر فاکتور فروش
 • تحریر دفاتر قانونی
 • تحریر لایحه مالیاتی
 • تشکیل پرونده مالیاتی مالیات و فصلی
 • پیگیری اطلاعات معملات فصلی
 • ش