منوی دسته بندی

ثبت سفارش در سایت وزارت صنعت

ثبت سفارش در سایت وزارت صنعت

ثبت سفارش در سایت وزارت صنعت

ثبت سفارش در سایت وزارت صنعت در اینجا به توضیح ثبت سفارش در سایت رسمی وزارت صنعت میپردازیم :

یکی از شناسه های مورد نیاز برای ارسال معاملات فصلی در بخش واردات ارائه مد فراگیر اتباع خارجی یا شماره اختصاصی اشخاص خارجی می باشد. 

برای دریافت این کر مراحل زیر را باید اجرا کنید :

  1. ثبت سفارش در سایت وزارت صنعت و معدن تجارت مییاشد.
  2. شماره ای به عنوان شناسه (کد) فروشنده دریافت می کنید.
  3. این شماره برای کد اختصاصی اتباع در واردات ثبت می شود.
  4. در بخش استعلام دارایی امکان دریافت کد فراگیر اتباع خارجی وجود دارد.

یکی از مهمترین آرتیکل های اساسی که پایان هر فصل باید در اسناد خود نگهداری کنید این کد است.

اگر و