منوی دسته بندی

حسابرسی تامین اجتماعی

حسابرسی تامین اجتماعی

یکی از مواردی که شما در سالیان کاری با آن سرو کار دارید. حسابرسی تایمن اجتماعی است . که معمولا یا به صورت سنواتی می آید . یه برای سال به سال جاری می آید.

برای حسابرسی تامین اجتماعی یک سری امرو باید انجام شود که به ریز مشخص می نماییم.

مدارک جهت حسابرسی تامین اجتماعی

 • اسناد حسابداری
 • دفاتر قانونی روزنامه و کل
 • لیست بیمه و پرداختی
 • ریز حساب درآمد و فروش
 • ریز هزینه ها
 • ریز حساب های کلی

 

حسابرسی تامین اجتماعی

 

خدمات شرکت حسابداری پارسا حساب ایرانیان

 • ثبت بیمه و مالیات حقوق
 • ارسال بیمه
 • ارسال مالیات
 • ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
 • ارسال صورت معاملات فصلی ماده 169 ق.م.م
 • ارسال اظهارنامه عملکرد
 • تحریر دفاتر قانونی
 • تحریر فاکتور فروش
 • حسابداری پیمانکاری
 • حسابداری خمراکز آموزشی وخدماتی
 • حسابداری بازرگانی و شرکت های واردات و صادرات
 • حسابداری تولیدی و بهای تمام ش