خدمات حسابرسی : حسابرسی یکی از ارکان جدید و فعلی شرکت ها میباشد . وجود صورت های مالی اعتبار مالی برای یک شرکت می باشد. زمان ارسال اظهارنامه مالیاتی که کارنامه مالی یک شرکت میباشد. حسابرسی مشاهده و تهیه کاربرگ سرفصلی و مشاهده و تایید اسناد حسابداری می باشد. صورت های مالی حسابرسی شده کارایی های بسیاری دارند.

خدمات حسابرسی پارسا حساب ایرانیان

طبق الزام ماده ۲۷۲ق.م.م نسبت به ارائه صورت های مالی برای مشمولین . خدمات زیر در شرکت حسابداری ارائه می گردد :

خدمات حسابرسی

خدمات حسابرسی

 • تهیه صورت های مالی برای سال مورد بررسی
 • تهیه گزارش حسابرسی مالی
 • تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی
 • تهیه گزارش حسابرسی جهت بانک ها
 • تهیه گزارش حسابرسی جهت گرید پیمانکاری
 • تهیه گزارش حسابرسی جهت شرکا

ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم در خصوص الزام به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده در سال ۹۶

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است . تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروه‌هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده می کند. .

علاوه بر آن سازمان یاد شده می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این صورت موضوع شمول اشخاص یاد شده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آن‌ها برسد.

مکلفین ارائه صورت های مالی چه کسانی هستند  ؟

الف- شرکت‌های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده‌ی «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» که شامل موارد زیر هستند:

 • شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.
 • شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی که طبق شرح زیر هستند:
 1.  بانکها و مؤسسات و شرکتهای بیمه
 2.  شرکت ها، مؤسسات و دستگاه هایی که در مجموع بیش از ۵۰% سرمایه آنها بطور مستقیم و یا غیرمستقیم متعلق به دستگاههای موضوع بند الف فوق می‌باشد.

مشمولین این بند از ابتدای ۱۳۹۴/۰۱/۰۱  ملزم به اجرای این قانون شدند.

اما بندهای جدیدی که سازمان امور مالیاتی کشور در دی ماه سال جاری به قانون ۲۷۲ مالیات مستقیم در مورد مشمولین این قانون اضافه کرده است به شرح بندهای ب و ج زیر است .

ب- اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس نوع فعالیت های زیر:

 • شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی مصوب ۱۳۷۶، در ایران ثبت شده‌اند.
 • شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آ‎ن‌ها
 • مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آن‌ها

ج- اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس حجم فعالیت درآمدی آن ها بر طبق زیر است

 • فروش در آخرین اظهارنامه ارسال سال ۹۵ معادل ۵۰میلیارد ریال باشد.
 • جمع دارایی‌های آن‌ها (جمع ستون بدهکار ترازنامه) بیش از ۸۰ میلیارد ریال باشد.

مجازات مکلفین در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی:

مشمولین در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با خدمات حسابداری , حسابرسی , امور مالی و مالیاتی و … با پارسا حساب ایرانیان همراه باشید…