منوی دسته بندی

شرکت حسابداری , موسسه حسابداری , خدمات مالی

[av_section min_height=’custom’ min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” custom_margin=’0px’ custom_margin_sync=’true’ custom_arrow_bg=” id=’tt’ color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=’https://parsatax.com/wp-content/uploads/2022/04/bg-tt-2.png’ attachment=’4269′ attachment_size=’full’ attach=’scroll’ position=’bottom center’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.6′ overlay_color=’#020202′ overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av-small-hide=’aviaTBav-small-hide’ av-mini-hide=’aviaTBav-mini-hide’ av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-9ra6′ custom_class=”]
[av_two_fifth first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-53ta’]

[av_textblock size=’24’ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-kcvulw0s’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

شرکت حسابداری پارسا حساب ایرانیان

[/av_textblock]

[av_textblock size=’20’ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-kcvt0muy’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

انجام امور حسابداری و حسابررسی شرکت ها

خدمات اظهار نامه مالیاتی را با شرکت پارسا حساب ایرانیان تجربه کنید

[/av_textblock]

[av_textblock size=’20’ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-kcvt0muy’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

دریافت مشاوره مالیاتی

[/av_textblock]

[/av_two_fifth][av_three_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-2v9k’]

[av_image src=’https://parsatax.com/wp-content/uploads/2022/04/photo-top-1.png’ attachment=’4263′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ copyright=” animation=’no-animation’ av_uid=’av-l24e4kpu’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_image]

[/av_three_fifth]
[/av_section]

[av_section min_height=” min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” custom_margin=’0px’ custom_margin_sync=’true’ custom_arrow_bg=” id=’title’ color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-5g4w’ custom_class=”]
[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k3r7n2a8′ custom_class=” admin_preview_bg=”]

شرکت حسابداری , موسسه حسابداری , خدمات مالی و حسابداری

متخصصین فعال و با تجربه در مجموعه ای حرفه ای دور هم جمع شده ایم تا آسایش را برای شما عزیزان با ارائه بهترین خدمات مالی و حسابرسی فراهم آوریم

[/av_textblock]
[/av_section]

[av_layout_row border=” min_height_percent=” min_height_pc=’25’ min_height=’0′ color=’main_color’ mobile=’av-flex-cells’ id=’servic’ av_element_hidden_in_editor=’0′ mobile_breaking=” av_uid=’av-92×8′ custom_class=”]
[av_cell_one_third vertical_align=’top’ padding=’10px,80px,10px,0px’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ link=” linktarget=” link_hover=” mobile_display=” av_uid=’av-8k4k’ custom_class=”]

[av_one_fourth first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-1fmy’]

[/av_one_fourth][av_three_fourth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-1fmy’]

[av_textblock size=’24’ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-kcvulw0s’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

مشاور مالی

مشاور مالی
[/av_textblock]

[/av_three_fourth][av_three_fourth first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-bx9y’]

[av_textblock size=’24’ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-kcvulw0s’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی
[/av_textblock]

[/av_three_fourth][av_one_fourth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-10qu’]

[/av_one_fourth][av_one_fourth first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-10qu’]

[/av_one_fourth][av_three_fourth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-10qu’]

[av_textblock size=’24’ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-kcvulw0s’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

مشاوره مالیاتی

مشاور مالی
[/av_textblock]

[/av_three_fourth][/av_cell_one_third][av_cell_one_third vertical_align=’top’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ link=” linktarget=” link_hover=” mobile_display=” av_uid=’av-5mt6′ custom_class=”]

[av_image src=’https://parsatax.com/wp-content/uploads/2022/04/bg-servic.png’ attachment=’4275′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ copyright=” animation=’no-animation’ av_uid=’av-l24gdt0v’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_image]

[/av_cell_one_third][av_cell_one_third vertical_align=’top’ padding=’10px,0px,10px,10px’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ link=” linktarget=” link_hover=” mobile_display=” av_uid=’av-3hes’ custom_class=”]

[av_three_fourth first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-7vyk’]

[av_textblock size=’24’ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-kcvulw0s’ custom_class=” admin_preview_bg=”]
اعزام حسابدار

اعزام حسابدار

[/av_textblock]

[/av_three_fourth][av_one_fourth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-7vyk’]

[/av_one_fourth][av_one_fourth first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-miw’]

[/av_one_fourth][av_three_fourth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-miw’]

[av_textblock size=’24’ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-kcvulw0s’ custom_class=” admin_preview_bg=”]
خدمات حسابداری

خدمات حسابداری

[/av_textblock]

[/av_three_fourth][av_three_fourth first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-42fg’]

[av_textblock size=’24’ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-kcvulw0s’ custom_class=” admin_preview_bg=”]
خدمات حسابرسی

خدمات حسابرسی

[/av_textblock]

[/av_three_fourth][av_one_fourth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-42fg’]

[/av_one_fourth][/av_cell_one_third]
[/av_layout_row]

[av_section min_height=’custom’ min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” custom_margin=’0px’ custom_margin_sync=’true’ custom_arrow_bg=” id=’tell’ color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=’https://parsatax.com/wp-content/uploads/2022/04/bg-tel-4.png’ attachment=’4312′ attachment_size=’full’ attach=’scroll’ position=’top center’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-l24i1kmj’ custom_class=”]
[av_three_fifth first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=” av_uid=’av-elgq’]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-abvu’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

اطلاعات تماس

[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-abvu’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

آدرس :

میدان فاطمی ، خیابان چهلستون ، بوعلی سینا شرقی ، پلاک 25 طبقه 4 ، واحد 10

[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-g4ca’ custom_class=” admin_preview_bg=”]
تلفن :

شنبه – چهارشنبه 9 الی 17   88390139-021  |   09123206704    | 88390239-021
[/av_textblock]

[/av_three_fifth][av_two_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=” av_uid=’av-elgq’]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-m92e’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[av_font_icon icon=’ue805′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’40px’ position=’right’ animation=” color=” av_uid=’av-3iom’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

acchomeir(at)gmail.com

[/av_textblock]

[/av_two_fifth]
[/av_section]

[av_section min_height=” min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” custom_margin=’0px’ custom_margin_sync=’true’ custom_arrow_bg=” id=’ma’ color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-l2dbbyxs’ custom_class=”]
[av_one_half first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=” av_uid=’av-elgq’]

[av_image src=’https://parsatax.com/wp-content/uploads/2022/04/photo-ma.png’ attachment=’4329′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ copyright=” animation=’no-animation’ av_uid=’av-l2dbbr6f’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_image]

[/av_one_half][av_one_half min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ padding_sync=’true’ highlight_size=’1.1′ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-elgq’ custom_class=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k45bzdv5′ custom_class=” admin_preview_bg=”]

ما را بیشتر بشناسید

[/av_textblock]

[av_textblock size=’14’ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-tuje’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

شرکت حسابداری , موسسه حسابداری , خدمات مالی , خدمات حسابداری پارسا حساب ایرانیان ، از سال 1387 مشغول به کارشده است. اساس و بنیاد شرکت بر مبنای جلب رضایت مشتری و بهبود روندی جهت افزایش این مهم بوده است. انجام به موقع و دقیق امور حسابداری ، دقت ، نظارت مدیران مالی ، ارائه راهکارهای منصفانه از عمده خدمات این شرکت می باشد .

هدف ما ارائه بهترین خدمات و راهکار برای کاهش جرائم مالیاتی می باشد . مهم ترین وجه تمایز ما رسیدگی و پشتیبانی 24 ساعته نسبت به امور مودیان است . به خود می بالیم که در یک دهه فعالیت توانسته ایم خدمات ارزنده ای به مشتریان خود ارائه دهیم که این خود بهترین نتیجه کاری برای ماست. برای تسهیل امور مالی و مالیاتی مودیان به امور زیر پرداخته ایم.

[/av_textblock]

[/av_one_half]
[/av_section]

[av_section min_height=’custom’ min_height_pc=’25’ min_height_px=’550px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” custom_margin=’0px’ custom_margin_sync=’true’ custom_arrow_bg=” id=’ma-servic’ color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=’https://parsatax.com/wp-content/uploads/2022/05/Tarh1.png’ attachment=’4352′ attachment_size=’full’ attach=’scroll’ position=’bottom right’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-l2dbbyxs’ custom_class=”]
[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k45bzoba’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

خدمات پارسا حساب ایرانیان

[/av_textblock]

[av_one_third first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=” av_uid=’av-elgq’]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k45bkvtn’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

 • اعزام نیروی مالی
 • کلیه امور مرتبط با ثبت نام ها
 • مشاوره تولید
 • چارت بندی فعالیت شرکت
 • گزارشات تخصصی مدیریت
 • گزارشات مالی
 • تحریر دفاتر قانونی

[/av_textblock]

[/av_one_third][av_one_third min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=” av_uid=’av-elgq’]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k45bkvtn’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

 • لایحه نویسی
 • انجام کلیه امور مالیاتی
 • ارسال گزارش فصلی
 • ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
 • ارسال لیست بیمه و مالیات حقوق ماهانه
 • انجام کلیه امور مالی به صورت دور کاری

[/av_textblock]

[/av_one_third]
[/av_section]

[av_section min_height=” min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” custom_margin=’0px’ custom_margin_sync=’true’ custom_arrow_bg=” id=’mosht’ color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av-small-hide=’aviaTBav-small-hide’ av-mini-hide=’aviaTBav-mini-hide’ av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-30yyq’ custom_class=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k3r7n2a8′ custom_class=” admin_preview_bg=”]

برخی از مشتریان شرکت حسابداری پارسا حساب ایرانیان

لیست زیر شامل برخی از مشتریان ما در حوزه های فعالیتی مختلف می باشد…

[/av_textblock]

[av_partner columns=’5′ heading=” size=’no scaling’ img_size_behave=’no_stretch’ border=’av-border-deactivate’ type=’slider’ animation=’slide’ navigation=’arrows’ autoplay=’true’ interval=’4′ av_uid=’av-lfbluhio’ custom_class=”]
[av_partner_logo id=’4482′ av_uid=’av-csaw’ hover=” link=” linktitle=” link_target=”]
[av_partner_logo id=’4483′ av_uid=’av-9qma’ hover=” link=” linktitle=” link_target=”]
[av_partner_logo id=’4484′ av_uid=’av-7aim’ hover=” link=” linktitle=” link_target=”]
[av_partner_logo id=’4485′ av_uid=’av-56a6′ hover=” link=” linktitle=” link_target=”]
[av_partner_logo id=’4486′ av_uid=’av-2ixo’ hover=” link=” linktitle=” link_target=”]
[av_partner_logo id=’4645′ av_uid=’av-c2v2′ hover=” link=” linktitle=” link_target=”]
[av_partner_logo id=’4646′ av_uid=’av-8uxq’ hover=” link=” linktitle=” link_target=”]
[av_partner_logo id=’4647′ av_uid=’av-82uw’ hover=” link=” linktitle=” link_target=”]
[av_partner_logo id=’4648′ av_uid=’av-5l0g’ hover=” link=” linktitle=” link_target=”]
[av_partner_logo id=’4649′ av_uid=’av-3enm’ hover=” link=” linktitle=” link_target=”]
[av_partner_logo id=’4692′]
[av_partner_logo id=’4693′]
[/av_partner]

[av_one_fourth first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ padding_sync=’true’ highlight_size=’1.1′ border=” border_color=” radius=’8px’ radius_sync=’true’ column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-k8be3t71′ custom_class=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-desktop-hide=’aviaTBav-desktop-hide’ av-medium-hide=’aviaTBav-medium-hide’ av-small-hide=’aviaTBav-small-hide’ av-mini-hide=’aviaTBav-mini-hide’ av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k45bkvtn’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

 • موسسه زبان ایران کمبریج (تمام شعبات)
 • نمایشگاه اتومبیل امیر
 • نمایشگاه اتومبیل کارمن
 • نمایشگاه اتومبیل تافته
 • نمایشگاه اتومبیل حمید
 • نمایشگاه اتومبیل امیران
 • مشاوره املاک کاندیدا
 • مشاوره املاک البرز
 • مشاوره املاک ملل
 • مشاوره املاک سبز
 • مشاوره املاک سپند
 • داروخانه دکتر مقدمی

[/av_textblock]

[/av_one_fourth][av_one_fourth min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ padding_sync=’true’ highlight_size=’1.1′ border=” border_color=’#020000′ radius=’8px’ radius_sync=’true’ column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=’top-to-bottom’ mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-27u9e’ custom_class=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-desktop-hide=’aviaTBav-desktop-hide’ av-medium-hide=’aviaTBav-medium-hide’ av-small-hide=’aviaTBav-small-hide’ av-mini-hide=’aviaTBav-mini-hide’ av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k45bkvtn’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

 • داروخانه دکتر مقصودی
 • داروخانه دکتر بهرامی
 • داروخانه دکتر سعادت
 • داروخانه عصر
 • شرکت پیمانکاری پارس پردازش دارامان
 • شرکت پیمانکاری پترو فیدار پالایش
 • شرکت پیمانکاری بناساز مهستان
 • شرکت پیمانکاری ارکان راه ساختمان
 • شرکت پیمانکاری سازه اندیشان
 • شرکت پیمانکاری سدید سازه
 • شرکت پیمانکاری نانو مقیاس
 • شرکت پیمانکاری سازه راه

[/av_textblock]

[/av_one_fourth][av_one_fourth min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ padding_sync=’true’ highlight_size=’1.1′ border=” border_color=” radius=’8px’ radius_sync=’true’ column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-k8be3t71′ custom_class=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-desktop-hide=’aviaTBav-desktop-hide’ av-medium-hide=’aviaTBav-medium-hide’ av-small-hide=’aviaTBav-small-hide’ av-mini-hide=’aviaTBav-mini-hide’ av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k45bkvtn’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

 • شرکت مهندسین مشاوره اردیبهشت مهر آزان
 • شرکت مشاوره شکوه شایان
 • شرکت مشاوره فراگستر جامع آسیا
 • شرکت تولیدی مهندسی کارسان
 • شرکت بازرگانی فولاد نگین
 • شرکت تولیدی پیام شیمی راد
 • شرکت تولیدی مهتاب صنعت
 • شرکت تولیدی شایان تجارت
 • شرکت بازرگانی بهینه تجهیز ایرانیان
 • شرکت بازرگانی رها طب
 • شرکت بازرگانی سفیر ارم
 • شرکت بازرگانی پردازش گران فردا

[/av_textblock]

[/av_one_fourth][av_one_fourth min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ padding_sync=’true’ highlight_size=’1.1′ border=” border_color=” radius=’8px’ radius_sync=’true’ column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-rqy0′ custom_class=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-desktop-hide=’aviaTBav-desktop-hide’ av-medium-hide=’aviaTBav-medium-hide’ av-small-hide=’aviaTBav-small-hide’ av-mini-hide=’aviaTBav-mini-hide’ av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k45bkvtn’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

 • شرکت بازرگانی موج ارتباطات پاسارگاد
 • شرکت بازرگانی تجهیزات پزشکی مهکام
 • شرکت بازرگانی سیمان فرا پارس البرز
 • شرکت بازرگانی راشین سبز
 • شرکت بازرگانی آرکا بتن
 • شرکت بازرگانی بتن پارس
 • آزمایشگاه ژنتیک ژن
 • آزمایشگاه نیل
 • شرکت خدماتی توسعه راهبردی
 • موسسه فرهنگی هنری رویش جوانان
 • موسسه فرهنگی هنری واحد ۲۹

[/av_textblock]

[/av_one_fourth][/av_section][av_section min_height=” min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” custom_margin=’0px’ custom_margin_sync=’true’ custom_arrow_bg=” id=’bloge’ color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’bottom center’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-u9mq’ custom_class=”]
[av_one_half first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-3pae’]

[av_image src=’https://parsatax.com/wp-content/uploads/2022/04/solalt.png’ attachment=’4318′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ copyright=” animation=’no-animation’ av_uid=’av-l24o0twn’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_image]

[/av_one_half][av_one_half min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-3pae’]

[av_heading heading=’سوالات متداول’ tag=’h2′ link_apply=” link=’manually,http://’ link_target=” style=’blockquote modern-quote modern-centered’ size=’20’ subheading_active=” subheading_size=’15’ margin=” margin_sync=’true’ padding=’10’ color=’custom-color-heading’ custom_font=’#0160e7′ av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-l2g1rc8s’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_heading]

[av_toggle_container initial=’1′ mode=’accordion’ sort=” styling=’av-minimal-toggle’ colors=” font_color=” background_color=” border_color=” hover_colors=” hover_background_color=” hover_font_color=” colors_current=” font_color_current=” background_current=” background_color_current=” background_gradient_current_color1=” background_gradient_current_color2=” background_gradient_current_direction=’vertical’ av_uid=’av-k48jk3ja’ custom_class=”]
[av_toggle title=’چگونه جرائم مالیاتی خود را کاهش دهیم؟’ tags=” av_uid=’av-ab74′][/av_toggle]
[av_toggle title=’چگونه مالیات پرداخت نکنیم ؟ ‘ tags=” av_uid=’av-75mi’][/av_toggle]
[av_toggle title=’چه کارهای بر عهده حسابدار است؟’ tags=” av_uid=’av-5×86′][/av_toggle]
[av_toggle title=’شرکت های تازه تاسیس چه کارهایی باید انجام دهند؟’ tags=” av_uid=’av-2fxm’][/av_toggle]
[av_toggle title=’چه افرادی ممنوع الخروج مالیاتی هستند؟’ tags=” av_uid=’av-4lpw’][/av_toggle]
[av_toggle title=’هزینه حسابداری شرکت ها چقدر است و چگونه محاسبه می شود ؟’ tags=” av_uid=’av-2y88′][/av_toggle]
[/av_toggle_container]

[/av_one_half]
[/av_section]

[av_section min_height=” min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” custom_margin=’0px’ custom_margin_sync=’true’ custom_arrow_bg=” id=’bloge’ color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’bottom center’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-u9mq’ custom_class=”]
[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-l24nz563′ custom_class=” admin_preview_bg=”]

جدیدترین مقالات مالیاتی و حسابداری

[/av_textblock]

[av_postslider link=’category,223,1,682,680,681′ wc_prod_visible=” prod_order_by=” prod_order=” date_filter=” date_filter_start=” date_filter_end=” date_filter_format=’yy/mm/dd’ columns=’4′ items=’4′ offset=’0′ contents=’excerpt_read_more’ preview_mode=’custom’ image_size=’medium’ autoplay=’no’ interval=’5′ av_uid=’av-l24nwgco’ custom_class=”]
[/av_section]