منوی دسته بندی

صادرات به عراق و افغانستان

صادرات به عراق و افغانستان

صادرات به عراق و افغانستان ، با افزایش نرخ تورم در ایران و همچنین افزایش تحریم ها بر علیه ایران کشور های که توانایی برقراری ارتباط با ما را دارند . بسیار زیاد است . یکی از کشور های عراق و افغانستان می باشد .

ارتباط ایران با این دو کشور در خال حاضر خوب است . با اختلاف نرخ ارزی و پایین آمدن نرخ ارز در ایران به تبع رقم کالاها در ایران بسیار ارزان تر شده است .

بنابراین تمایل شرکت های خارجی تمایل به خرید از ایران را دارند.

ارز های وارداتی عراق و افغانستان

در زمان افزایش نرخ های ارزی ، بخشنامه های مختلفی برای این امر به وجود آمده است.

و در این بخشنامه ها مشخص شده است ، هر یک از افراد زمان خرید یا فروش ارز را چگونه به ایران باز گرداند.

همانگونه که می دانید صادرات در ایران مشمول معافیت مالیات ارزش افزوده و همچنین در برخی از کالاها معافیت عملکرد دارد.

اما برای این کشور ها بخشنامه ای وجود دارد که شما با استفاده از نرخ ریالی هم امکان معامله دارید.

همانگونه که در نرخ ها و ارز های مختلف وجود دارد.