منوی دسته بندی

انجام اظهارنامه مالیات عملکرد سال 97

اظهارنامه مالیاتی 97

انجام اظهارنامه مالیات عملکرد سال 97   اظهارنامه مالیاتی عبارت است از کارنامه مالی یک شرکت . که درآمد ها ، هزینه ها ، دارایی ها ، بدهی ها ، سرمایه ، و ریز اقلام بهای تمام شده و اطلاعات فردی و هویتی را مشخص می نماید.

سالیانه شرکت ها و اشخاص حقیقی که در نظام مالیاتی ثبت نام نموده اند باید اظهارنامه مالیاتی خود رد نمایند. در غیر این صورت مشمول جریمه خواهند شد.

برای اطلاع از جرایم عدم ارسال اظهارنامه  کلیک کنید .

این جرایم غیر قابل بخشودگی است. قبلتر ها گفته ایم با انجام اعمال در زمان مقرر به راحتی امکان کاهش هزینه های مالیاتی خود را دارید.

انجام اظهارنامه مالیات عملکرد سال 97

انجام اظهارنامه مالیات عملکرد سال 97

مشمولین ارسال اظهارنامه عملکرد

فهرست مطالب