منوی دسته بندی

مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟

مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟ در مفهوم عبارت است از مالیاتی که از ابتدای تولید یک محصول شروع می شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی برسد ، از عایدی واسطه ها دریافت می شود . ولی در نهایت این مالیات بر عهده مصرف کننده نهایی است .

قوانین مالیات بر ارزش افزوده در سال 87 تصویب شد و اولین گروه ، از ابتدای مهر 87 مشوم ارائه ارزش افزوده شده اند . تا به امروز هفت گروه در سال ها و دوره های مختلف به این نظام پیوسته اند . در حال حاضر یکی از مفاد رسیدگی سالیانه مودیان مالیاتی حقوقی و حقیقی بررسی فاکتور های رسمی و اظهارنامه های ارسال ارزش افزوده می باشد.

برای اطلاع از ریز مشمولین هفتگانه ارزش افزوده کلیک کنید .

اظهارنامه ارزش افزوده چیست ؟

چه الزامی به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده می باشد ؟