منوی دسته بندی

هیات موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م

هیات موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م  ، در برخی از موارد قانونی ما در اعتراض به برگ تشخیص و قطعی به نتایح مورد نظر خود نمی رسیم.

این رای ها ممکن است ناعادلانه باشند. بنابراین به مودی این امکان را داده اند که با وجود مدارک و مستندات و دلایل کافی پرونده مجددا توسط هیاتی 3 نفره رسیدگی شود. 251 مکرر

مهلت اعتراض به هیات 251 مکرر مهلت زمانی ندارد.

ماده 251 مکرر ق.م.م چیست ؟

در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع  دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بود مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود. 251 مکرر

وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.

رای هیات به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا می باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات 1368 تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود.

هیات موضوع ماده 251 مکرر

هیات موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م

موارد ارجاع پرونده به هیات 251 مکرر

 • مالیات قطعی شده است.
 • در مراجع دیگر قابل طرح نباشد 251 مکرر
 • شکایت مستند به مدارک و ادله کافی مبنی بر اثبات ناعادلانه بودن مالیات
 • موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی با درخواست مودی را داشته باشد.

آرای هیات موضوع ماده 251 مکرر

 • موافق وزیر و طرح در هیات 3 نفری ( در صورت موافقت وزیر آرای هیات ها میتواند منجر به رد شکایت یا تعدیل مالیات شود)
 • عدم موافقت وزیر 251 مکرر

خدمات حسابداری پارسا حساب ایرانیان

 • ارسال بیمه و مالیات حقوق
 • ارسال ارزش افزوده فصلی
 • ارسال معاملات فصلی ماده 169 ق.م.م
 • ارسال اظهارنامه مالیاتی 251 مکرر
 • تحریر دفاتر قانونی
 • لایحه مالیاتی
 • شرکت در جلسه رسیدگی
 • مشاوره مالیاتی
 • مشاوره بودجه بندی
 • اعزام مشاوره مالیاتی
 • حسابداری جاری
 • ثبت آگهی روزنامه رسمی 251 مکرر

برای دریافت خدمات جهت شرکت در هیات موضوع ماده 251 مکرر با شرکت حسابداری پارسا حساب ایرانیان در ارتباط باشید.

تلفن 88390139 و 09123206704

آدرس :
میدان فاطمی ، خیابان چهلستون ، بوعلی سینا شرقی ، پلاک ۲۵ طبقه ۴ ، واحد ۱۰

پارسا حساب ایرانیان وب‌سایت

نظرات بسته شده است.