منوی دسته بندی

ارزش افزوده زمستان 1402 چگونه است؟

ارزش افزوده زمستان 1402 چگونه است؟ یکی از تغییرات مهم و اساسی سال 402 راه اندازی سامانه مودیان می باشد. این سامانه با الکترونیکی شدنفاکتور های خرید وفروش در ارتباط است .