مقالات حسابداری

مقالات حسابداری ما روزانه جدیدترین اخبار حسابداری ، آخرین بخشنامه های مالیات بر ارزش افزوده ، سازمان تامین اجتماعی ، وزارت دارایی را ارائه میدهیم . به صورت به روز در سایت ، و شبکه های اجتماعی اعلام میگردد.

وجود این اخبار برای حسابداران ، مدیران مالی ، دانشجویان رشته حسابداری حسابرسی و مدیریت مالی مناسب بوده است. همچنین وجود فایل تحلیلی اقتصادی برای بهتر شدن شرایط تحلیلی به کار می آید.

https://parsatax.com/
دریافت کد کارگاهhttps://parsatax.com/
عرضه اولیه
https://parsatax.com/
درآمد پیمانکار
مشمولین مرحله هفتم مالیات ارزش افزوده
تبصره 2 آیین نامه ماده 169 ق.م.م
پایانه فروشگاهی
چه تراکنش هایی غیر عادی است ؟
آموزش اصطلاحات مالیاتی