مقالات حسابداری

مقالات حسابداری ما روزانه جدیدترین اخبار حسابداری ، آخرین بخشنامه های مالیات بر ارزش افزوده ، سازمان تامین اجتماعی ، وزارت دارایی را ارائه میدهیم . به صورت به روز در سایت ، و شبکه های اجتماعی اعلام میگردد.

وجود این اخبار برای حسابداران ، مدیران مالی ، دانشجویان رشته حسابداری حسابرسی و مدیریت مالی مناسب بوده است. همچنین وجود فایل تحلیلی اقتصادی برای بهتر شدن شرایط تحلیلی به کار می آید.

ارسال معاملات فصلی تابستان 98
حسابرسی مالیاتی
حسابداری ارزش افزوده
حسابداری شرکت ها
گواهی ارزش افزوده دائمی
شرکت حسابداری در مرکز تهران
صندوق فروشگاهی
حسابداری تراکنش های بانکی مشکوک
الزام پزشکان به نصب کارت خوان