منوی دسته بندی

مقالات

ارزش افزوده زمستان 1402 چگونه است؟

ارزش افزوده زمستان 1402 چگونه است؟ یکی از تغییرات مهم و اساسی سال 402 راه اندازی سامانه مودیان می باشد. این سامانه با الکترونیکی شدنفاکتور های خرید وفروش در ارتباط است .

5 روش جهت کاهش مالیات

در این مقاله سعی به این موضوع است تا برخی از مواردی که منجر به کاهش اصل مالیاتاست را بررسی نماییم .

مالیات دستگاه پوز چقدر است؟

مالیات دستگاه پوز چقدر است؟

در سال های اخیر تمرکز سازمان امور مالیاتی به تمام حساب های بانکی افراد بیشتر شده است و به نوعی مرجع اصلی برای محاسبه مالیات میباشد . دستگاه پوز یکی از این موارد است که در این مقاله به آن میپردازیم .

خدمات مالیاتی شرکت های شیمیایی

خدمات مالیاتی شرکت های شیمیایی یکی از مهمترین بخش های مالی شرکت ها می باشد . که باید تکنیک های خاصی را ارئه دهید.

خدمات مالیاتی مشمولین ارزش افزوده

خدمات مالیاتی مشمولین ارزش افزوده ، ارزش افزوده از ابتدای مهر ماه 1387 شروع شده است . در این مقاله به فراخوان های ارزش افزوده میپردازیم

شرکت حسابداری مالیاتی سیمان

حسابداری مالیاتی شرکت های سیمانی بسیار مهم است . در این مورد باید بگوییم که این شرکت ها به دلیل خرید هایی در بورس کالا باید نحوه ثبت و گزارش دهی مناسبی داشته باشند .

خدمات مالیاتی شرکتهای نفت و گاز در تهران

خدمات مالیاتی شرکتهای نفت و گاز

ارائه 0 تا 100 خدمات مالیاتی شرکتهای نفت و گاز در تهران و سایر شهر ها با پارسا حساب ایرانیان : بحق مالیات همیشه یکی از اصلی ترین دغدغه های…

خدمات مالیاتی آهن فروشان تهران

خدمات مالیاتی آهن فروشان تهران انجام دقیق و به صورت اختصاصی کار آهن فروشان تخصص اصلی ما است .

تهیه و تنظیم صورت های مالی

تهیه صورت های مالی اساسی در سال های اخیر یکی از فرایند های مهم سازمانی است که با تغییر استاندارد های حسابداری ایران و تغییر به استاندارد های بین المللی با هدف مقایسه وضعیت مالی شرکت ها صورت گرفته است .