نوشته‌ها

اداره مالیات عملکرد غرب تهران درختی

اداره مالیات عملکرد غرب تهران درختی

اداره مالیات عملکرد غرب تهران درختی  : اداره مالیات درختی یکی از ادارات مهم مالیاتی تهران می باشد. این اداره که مرتبط به حوزه غرب تهران می باشد دارای شرکت ها و کارخانه های بزرگی است . برای انجام کلیه امور در این حوزه باید به روند و فعالیت های آن آشنا باشیم . مالیات درختی

طبق نقشه مالیاتی از سمت شرق از چمران به سمت سعادت آباد شمال اوین جنوب خیابان قزوین و فتح و اط غرب خیابان داروپخش را شامل می شود. در صورتی که شرکتی در این محدوده ثبت شده باشد و یا در تغییرات آدرس در این محدوده قرار گرفته باشد. در حوزه غرب تهران قرار می گیرد.

ادامه مطلب …