نوشته‌ها

ارائه خدمات اظهارنامه عملکرد مالیاتی مشاغل

ارائه خدمات اظهارنامه عملکرد مالیاتی مشاغل

ارائه خدمات اظهارنامه عملکرد مالیاتی مشاغل ، به صورت تخصصی بسیار مهم است. اصلی ترین مشکل مشاغل افزایش پایه مالیاتی آنها می باشد. این پایه مالیاتی مونجر به افزایش مالیات سنوات قبل خواهد شد.

بسیاری از ما نمیدانیم با انجام یک سری از قواعد ساده به راحتی می توانیم هزینه های سالیانه ناشی از مالیات را کم کنیم. سالیانه شاهد افزایش نرخ مالیاتی برای برخی از مشاغل هستیم. مشاغل مختلف با  افزایش هایی که دارند ، گاها باعث می شوند که کسب و کار خود را تعطیل نمایند. اظهارنامه مشاغل

  ادامه مطلب …