نوشته‌ها

ارائه خدمات حسابداری آموزشگاه زبانهای خارجی

ارائه خدمات حسابداری آموزشگاه زبانهای خارجی

ارائه خدمات حسابداری آموزشگاه زبانهای خارجی  ، یکی از دغدغه های آموزشگاهههای زبان به دلیل حجم بالا مسائل مرتبط با حسابداری می باشد. در بسیاری از موراد نمی داندد با توجه به مجوز های دریافت شده آنها از نهاد هایی مثل

  • آموزش و پروزش
  • وزرارت ارشاد
  • سازمان فنی و حرفه ای حسابداری آموزشگاه زبان
  • و…

آیا مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد یا خیر . با این رویه به راحتی می توان گفت که یکی از سوالات اصلی مدیران آموزشگاه زبان این موضوع می باشد.

ادامه مطلب …