نوشته‌ها

ارائه خدمات حسابداری مالیاتی آهن فروشان

ارائه خدمات حسابداری مالیاتی آهن فروشان

ارائه خدمات حسابداری مالیاتی آهن فروشان ، یکی از اقلام حسابداری است که بسیار مهم است. به دلیل اهمیت این صنف و تاثیری که معاملات فلز در سطح جامعه دارد حسابداری این مشاغل از اهمیت بالایی برخوردار است. افزایش هزینه های مالیاتی و یا ارزش افزوده ای باعث افزایش قیمت تمام شده این محصولات میگردد. که به طبع آن امکان کاهش سطح خرید وجود دارد. حسابداری آهن فروشان

بازار های رسمی اینن مشاغل در دو بخش می باشند : بازار آهن شاداباد و بازار آهن پامنار

ادامه مطلب …