نوشته‌ها

درآمد پیمانکار

مبنای ارسال درآمد فصلی پیمانکاران چیست؟

مبنای ارسال درآمد فصلی پیمانکاران چیست؟ در برخی موارد برای حسابداران شبه پیش می آید که چگونه میتواند ، درآمد خود را شناسایی کند . در استاندارد شماره 9 حسابداری نکات بسیاری در این خصوص بیان شده است . اما نکته اصلی این است که درآمد پیمانکار  چگونه است .

طبق استاندارد شماره 9 درآمد اعلامی درصد پیشرفت کار محاسبه میکنید. این دو با هم اختلاف دارند و اصولا درصد پیشرف کار بیشتر می باشد .

مبنای ارسال درآمد فصلی پیمانکاران چیست؟

حال برای شما باید جای سئوال باشد که به عنوا حسابدار چگونه باید شناسایی کنید .

ادامه مطلب …

مشمولین مرحله هفتم مالیات ارزش افزوده

مشمولین مرحله هفتم مالیات ارزش افزوده

مشمولین مرحله هفتم مالیات ارزش افزوده ، از تاریخ 01/07/1395 مشمول رعایت این قانون می باشند . یعنی این افراد مشمول دریافت ارزش افزوده ، ثبت نام ، ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت در موعد مقرر ( 15 روز پس از پایان فصل ) می باشند.

تا به اینجای کار متوجه شده ایم افراد مختلفی مشمول در مراحل مختلف ارزش افزوده می باشند . مرحله هفت ارزش افزوده تا به امروز آخرین مرحله مشمول ثبت نام می باشند .

مشمولین مرحله هفتم مالیات ارزش افزوده

ادامه مطلب …

چه مواردی معافیت ارزش افزوده است؟

چه مواردی معافیت ارزش افزوده است ؟ از نیمه دوم سال 1387 قوانین مرتبط با ارزش افزوده و افراد شمول این قانون منتشر شده است . تا امروز گروه هفتگانه ای در فواصل زمانی مختلف مشمول این قانون شده اند . مالیات بر ارزش افزوده یکی از موارد قانونی است که سالانه طی 4 فصل متفاوت از مودیان دریافت می شود . اما این نکته بسیار مهم است که بدانید آیا شغل شما مشمول این قانون است یا معافیت ارزش افزوده را شامل می شود . در ارزش افزوده رویکرد بر اساس کالا می باشد . شما نسبت به کالای خود میتوانید اعلام معافیت ارزش افزوده نمایید.

ادامه مطلب …

وظایف مودیان مالیات بر ارزش افزوده؟

وظایف مودیان مالیات بر ارزش افزوده؟ شاید برای شما هم پیش آمده است که نمیدانید به عنوان شرکت ها چه فعالیت هایی باید انجام بدهید . حسابداری علاوه بر امور جاری باید قوانین مالیاتی را در بر داشته باشد . تکالیف ارزش افزوده بسیار مهم است . در صورت عدم رعایت تکالیف قانونی در موعد مققر شما مشمول ضرر و زیان های زیاد خواهی شد.

ادامه مطلب …