منوی دسته بندی

ارسال اظهارنامه

اظهارنامه املاکی

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی املاک

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی املاک   در صورت عدم ارسال چه جرایم مشمول می شود ؟ عدم ارسال در موعد مقرر تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی املاک معادل 30%…