نوشته‌ها

اظهارنامه مالیاتی چیست؟

اظهارنامه مالیات بر عملکرد سالیانه چیست؟

اظهارنامه مالیات بر عملکرد سالیانه چیست؟

اظهارنامه مالیات بر عملکرد سالیانه چیست؟ شاید برای شما هم اتفاق افتاده است که در ماه های خرداد و تیر بیلبورد های تبلیغاتی مبنی بر ارسال اظهارنامه مالیاتی را می بینید.

یا از طریق صدا و سیما اخبار مرتبط را می بینید . اما جالب است بدانید که چقدر این موضوع  مهم است. بودجه کشور در سالیان اخیر بسیار تحت تاثیر مالیات می باشد. یک سری از این مالیات ها، مالیات عملکرد و مشاغل می باشد. اظهارنامه مالیات

که سالیانه در موعد مقرر از سوی مودیان اعلام و پرداخت مالیات می گردد.

ادامه مطلب …