منوی دسته بندی

اظهارنامه

اشخاص غیر مشمول مالیات بر درآمد

اشخاص غیر مشمول مالیات بر درآمد ، چه افرادی هستند ؟ دانستن قانون یکی از موارد یاست که کمک می کند فرد به بهترین نحو فعالیت خود را انجام دهد…

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی سال 98

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی سال 98 ، یکی از مهم ترین فعالیت های است که مودیان مالیاتی پس از اتمام سال مالیاتی باید انجام دهند . نحوه ارسال ،…

اظهارنامه املاکی

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی املاک

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی املاک   در صورت عدم ارسال چه جرایم مشمول می شود ؟ عدم ارسال در موعد مقرر تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی املاک معادل 30%…

اظهارنامه صادرات واردات

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی واردات/صادرات

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی واردات/صادرات ، یکی از مهم ترین کارهایی است که شرکت های دارای کارت بازرگانی باید انجام دهند . این شرکت ها جز مرحله اولی هستند…

تنظیم اظهارنامه

نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی سال 98

نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی سال 98 ، نحوه تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی همیشه برای مودیان مهم بوده است . باید در نظر داشته باشند چه موارد باعث می شود…

تنظیم اظهارنامه مالیات عملکرد سال 98

تنظیم اظهارنامه مالیات عملکرد سال 98 :  یکی از فعالیت هایی است که پس از پایان سال مالی برای اشخاص حقیقی 3 ماه و برای اشخاص حقوقی 4 ماه در…

اظهارنامه آهن فروشان

تهیه و تنظیم اظهارنامه آهن فروشان

تهیه و تنظیم اظهارنامه آهن فروشان ، یکی از اصلی ترین کارهایی است که در سال 99 باید انجام دهند . اظهارنامه مالیاتی یکی از مهم ترین قارئن مالیاتی افراد…

وظایف سالانه حسابدار شرکتها چیست ؟

وظایف سالانه حسابدار شرکتها چیست ؟ سالیانه فعالیت های مختلفی باید در بخش مالی انجام شود . اما این که چه فعالیت های در این بخش صورت بگیرد بسیار مهم…