نوشته‌ها

انجام امور مالیاتی شرکتها سال 99

انجام امور مالیاتی شرکتها سال 99 ، یکی از مواردی است که مدیران از ابتدای سال باید به آن توجه کنند . در حال حاضر با افزایش فعالیت های مرتبط به امور مالیاتی و جرایم سنگین  آنها باید در موعد مقرر اقدام به ارسال این عناصر نماییم . امور مالیاتی  اما بسیاری از مواقع شرکت حسابدار دارد ولی این حسابدار توانایی انجام امور مالیاتی را ندارد و به صورت حسابداری مدیریت انجام میدهد . ما در اینجا به شما میگویم که شرکت پارسا حساب ایرانیان چگونه در این حوزه می تواند به شما کمک کند :

انجام امور مالیاتی شرکتها سال 99

ادامه مطلب …