نوشته‌ها

انواع شرکت ها در قانون تجارت ؟

انواع شرکت ها در قانون تجارت ؟  شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که بسیاری از موارد اسم ابتدایی شرکت ها را شنیده اید . اینکه هر کدام از این شرکت ها به چه صورت هستند و چه تفاوت هایی با هم دارند بسیار مهم است . حسابدار ، صاحب بنگاه اقتصادی ، مدیر عامل باید بدانند هر کدام از این شرکت ها چه معایب  و مزایایی دارند که نسبت به آن تصمیم درست جهت ثبت بگیریم.

ادامه مطلب …