نوشته‌ها

تغییرات استاندارد صورتهای مالی سال ۹۸

تغییرات استاندارد صورتهای مالی سال ۹۸ ، یکی از تغییراتی است که سال ۹۸ با آن مواجه هستیم .حسابداران با توجه به شرایط پیش رو برای امور مالیاتی خود باید سریعتر اقدام نمایند .

متاسفانه تغییرات مهم مالیاتی از جمله نحوه رسیدگی مالیاتی و تغییرات مرتبط با استاندارد شماره ۱ ، صورت های مالی می باشد

تغییرات استاندارد صورتهای مالی سال ۹۸

در اینجا بیشتر در خصوص تغییرات صورت های مالی صحبت خواهیم کرد.

ادامه مطلب …