منوی دسته بندی

ترازنامه

تغییرات استاندارد صورتهای مالی سال 98

تغییرات استاندارد صورتهای مالی سال 98 ، یکی از تغییراتی است که سال 98 با آن مواجه هستیم .حسابداران با توجه به شرایط پیش رو برای امور مالیاتی خود باید…