نوشته‌ها

تشکیل پرونده اقتصادی حقیقی و حقوقی

تشکیل پرونده اقتصادی حقیقی و حقوقی

تشکیل پرونده اقتصادی حقیقی و حقوقی اولین قدم جهت امور مالیاتی می باشد. تمامی افراد و شرکت ها که فعالیت می کنند در ابتدا باید این تکلیف را عملی نمایند. دربیشتر مواقع افراد که به تازگی فعالیت اقتصادی شروع نموده اند . یا ثبت شرکت نموده است . نمیدانند دقیقا چه عواملی به وجود می آید . در این جا مطالبی در این خصوص داریم . برای تشکیل پرونده اقتصادی باید روندی را طی کرد .

 

ادامه مطلب …