منوی دسته بندی

تفاوت پایه سنوات/سنوات پایان خدمت

پایه سنوات

تفاوت پایه سنوات/سنوات پایان خدمت

تفاوت پایه سنوات/سنوات پایان خدمت ، این دو بخش به دلیل اینکه بسیار به هم شباهت دارند باعث اشتباه میشوند . هر کدام دارای شرایط و قواعد خاص می باشند…