نوشته‌ها

تقویم حسابداری پارسان حساب ایرانیان

تقویم حسابداری و تکالیف قانونی۹۷

تقویم حسابداری و تکالیف قانونی۹۷

تقویم حسابداری و تکالیف قانونی۹۷ . سالانه فعالیت های اصلی در خصوص امور مالی ضرورت دارد. انجام ندادن این امور منجر به ایجاد جرایم مالیاتی و بیمه ای میگردد.

تقویم حسابداری پارسان حساب ایرانیان

                                        تقویم حسابداری و تکالیف قانونی

تاریخ های تقویم حسابداری ۹۷

 • ۳۱ فروردین : ارسال و پرداخت بیمه اسفند ۹۶ ، مالیات حقوق ۹۶ ، اظهارنامه ارزش افزوده فصل زمستان ۹۶
 • ۱۵ اردیبهشت : ارسال معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م دوره زمستان ۹۶
 • ۳۱ اردیبهشت : ارسال و پرداخت بیمه و مالیات حقوق فروردین ۹۷
 • ۳۱ خرداد  : ارسال و پرداخت بیمه و مالیات حقوق اردیبهشت ۹۷ ، ارسال مالیات عملکرد اشخاص حقیقی سال ۹۶ و پرداخت قبض
 • ۱۵ تیر : اظهارنامه ارزش افزوده فصل بهار ۹۷
 • ۳۱ تیر :ارسال و پرداختبیمه و مالیات حقوق خرداد ۹۷ ، ارسال مالیات عملکرد اشخاص حقوقی سال ۹۶ و پرداخت قبض 
 • ۱۵ مرداد : ارسال معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م دوره بهار ۹۶
 • ۳۱ مرداد : بیمه و مالیات حقوق تیر ۹۷ ، ارسال اظهارنامه عملکرد اصلاحی
 • ۳۱ شهریور : ارسال و پرداخت بیمه و مالیات حقوق مرداد ۹۷
 • ۱۵ مهر : اظهارنامه ارزش افزوده فصل تابستان ۹۷
 • ۳۰ مهر : ارسال و پرداختبیمه و مالیات حقوق شهریور ۹۷ ، ارائه صورت مالی حسابرسی شده به ممیز ماده ۲۷۲ق.م.م
 • ۱۵ آبان : ارسال معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م دوره تابستان ۹۶
 • ۳۰ آبان : ارسال و پرداختبیمه و مالیات حقوق مهر ۹۷
 • ۳۰ آذر : ارسال و پرداختبیمه و مالیات حقوق آبان ۹۷
 • ۱۵ دی : اظهارنامه ارزش افزوده فصل پاییز ۹۷ تقویم حسابداری ۹۷
 • ۳۰ دی : ارسال و پرداختبیمه و مالیات حقوق آذر ۹۷
 • ۱۵ بهمن : ارسال معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م دوره پاییز ۹۶
 • ۳۰ بهمن : ارسال و پرداختبیمه و مالیات حقوق دی ۹۷
 • ۲۹ اسفند : ارسال و پرداختبیمه و مالیات حقوق بهمن ۹۷

همچنین باید توجه داشت در برخی موارد به دلایل مشکلات حاصله از سایت های دارایی امکان تمدید می باشد. که متعاقبا اعلام میگردد .

باید توجه کنید ، که انجام ندادن هرگونه از موارد فوق که مرتبط با ارگان های مختلف می باشد مشمول جرایم است .

خدمات پارسا حساب ایرانیان

 • ارسال لیست بیمه و مالیات حقوق
 • ارسال اظهارنامه مالیات
 • ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
 • ارسال صورت معاملات فصلی ماده ۱۶۹ ق.م.م
 • تحریر دفاتر قاونی
 • لایحه مالیاتی
 • مشاوره مالیاتی
 • مشاوره مالی
 • تقویم حسابداری ۹۷

 

برای دریافت خدمات حسابداری برای امور خود با بهترین شرکت حسابداری پارسا حساب ایرانیان تماس بگیرید

تلفن ۰۹۱۲۳۲۰۶۷۰۴و ۸۸۳۳۴۱۸۲

آدرس : میدان فاطمی ، خیابان گلها ، نبش مظفری خواه ، پلاک ۲، طبقه ۴، واحد ۱۰