نوشته‌ها

تقویم سال 98

تقویم حسابداری و مالیاتی سال ۹۸

تقویم حسابداری و مالیاتی سال ۹۸

تقویم حسابداری و مالیاتی سال ۹۸ سالانه فعالیت های اصلی در خصوص امور مالی ضرورت دارد.

انجام ندادن این امور منجر به ایجاد جرایم مالیاتی و بیمه ای میگردد.

ادامه مطلب …