منوی دسته بندی

تمدید زمان بخشودگی جرائم مالیاتی ۹۸

تمدید زمان بخشودگی جرائم مالیاتی ۹۸

تمدید زمان بخشودگی جرائم مالیاتی ۹۸ تمدید زمان بخشودگی جرائم مالیاتی ۹۸ ، به علت شیوع بیماری کرونا و کاهش ساعت کاری ادارات و سازمان های دولتی، تمدید زمان بخشودگی…