منوی دسته بندی

تمدید مهلت اظهارنامه شرکتها 99

تمدید مهلت اظهارنامه شرکتها 99

تمدید مهلت اظهارنامه شرکتها 99 تمدید مهلت اظهارنامه شرکتها 99 با افزایش موج پنجم کرونا وتصویب ستاد کرونا مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی یک ماه تمدید گردید. به دلیل عدم…