نوشته‌ها

هزینه ها

توضیح کامل در خصوص هزینه ها

توضیح کامل در خصوص هزینه ها

توضیح کامل در خصوص هزینه ها چیست ؟ به مبالغی که برای دریافت خدمات و یا کالا برای امور مرتبط با شرکت پرداخت می شود . هزینه گفته می شود .

تقسیم بندی آن در شرکت های مختلف متفاوت است . و با توحه به اینکه فعالیت شرکت شامل

  • هزینه ها خدماتی
  • هزینه ها بازرگانی
  • هزینه ها تولیدی
  • هزینه ها پیمانکاری است ، به تبع آن هزینه ها نیز تغییر می نماییند. و سرفصل های مختلفی دارند. این سرفصل گذاری ها در زمان دریافت گزارش های ماهانه و سالانه بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

ادامه مطلب …